Is jouw administratie op orde?


Zoals ieder jaar moeten de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven uiterlijk 31 maart aanstaande gemeld worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), de uitvoerende instantie van de WBSO-regeling. Ook de Burgerservicenummers van het WBSO-personeel, dat in 2018 aan de innovatieprojecten werkte, kunnen dan worden gemeld. Zorg dat je de realisatiemelding tijdig doet om boetes of volledige correcties te voorkomen. Is jouw aanvraag verzorgd door een adviseur van Subvention? Dan verzorgen wij ook deze verplichte melding. Beantwoord hiervoor de mail die je van jouw contactpersoon ontving.

Wat is een WBSO-realisatiemelding?

De werkelijk gemaakte speur- en ontwikkelingsuren (S&O-uren) en de gemaakte kosten en uitgaven, ofwel alle gerealiseerde uren en kosten, van het afgelopen kalenderjaar moeten worden gemeld. Als je deze gerealiseerde uren en kosten doorgeeft aan ons, melden wij de WBSO-realisatie bij de RVO.
Het is van belang de administratie van de uren, kosten en uitgaven goed op orde te hebben. Bij een eventuele controle door de RVO moeten deze overlegd kunnen worden.

Wanneer moet de WBSO-realisatiemelding gedaan worden?

De deadline voor de realisatiemelding is 31 maart 2019. Uiterlijk op die datum moeten de gerealiseerde S&O-uren, en eventueel gemaakte kosten en uitgaven, van 2018 doorgegeven zijn aan de RVO. Wij verzoeken aanvragers om bij voorkeur uiterlijk 1 maart de gevraagde gegevens aan ons door te geven. Zo hebben wij voldoende tijd eventuele niet verwachte afwijkingen en veranderingen met je te bespreken.

Wat is de WBSO-regeling?

WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. De WBSO is bedoeld voor bedrijven, en zelfstandigen, om de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten te verlagen. De doelstelling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor deze fiscale regeling is het stimuleren van investeringen in speur- en ontwikkelingswerk. Met de WBSO regeling kun je dus jouw R&D-kosten verlagen, doordat een deel van de uren die besteed worden aan een R&D-project, en eventuele uitgaven en kosten fiscaal aftrekbaar zijn. Een positief besluit door RVO op jouw WBSO-aanvraag leidt tot een vermindering op de af te dragen loonheffingen, of een aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Wel moet je, zoals je hierboven hebt kunnen lezen, een administratie bijhouden met betrekking tot de gemaakte S&O-uren, en eventuele kosten en uitgaven.

Meer weten?

Wil je weten of jij de zaken al goed op orde hebt? Of ben je benieuwd of je gebruik kunt maken van de WBSO-regeling? Neem vrijblijvend contact op met Kathleen Bos via 053 434 85 12 (kantoor Enschede) of Freerk Jan Hoekstra via 038 853 13 85 (kantoor Zwolle). Natuurlijk kun je ook het contactformulier invullen.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan KathleenMijn subsidievraag