Het Digital Trust Center (DTC) stelt ook in 2019 subsidie beschikbaar aan bedrijven die in het kader van cybersecurity samenwerken. De regeling richt zich op het verhogen van de cyberweerbaarheid van bedrijven binnen niet-vitale branches. Er mogen ook bedrijven uit de vitale sectoren deelnemen, zolang aan de doelstelling wordt voldaan.

Waarom cybersecurity zo belangrijk is

Sinds 2012 ondersteunt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) bedrijven die binnen vitale branches opereren. Denk hierbij aan het helpen van banken en energie-, telecom- en drinkwaterleveranciers met het op orde krijgen van de cybersecurity.

De wereldwijde ransomware-aanval in juni 2017 toonde aan dat de gevolgen ook desastreus kunnen zijn voor bedrijven binnen niet-vitale branches. Naar schatting trof die aanval 7.000 bedrijven. Alleen in de Rotterdamse haven al, zorgde deze voor honderden miljoenen euro’s aan schade.

Om beter beveiligd te zijn tegen dergelijke aanvallen, biedt het Digital Trust Center subsidie voor het verbeteren van de cybersecurity.

Waarvoor kan ik subsidie aanvragen?

De volgende activiteiten zijn subsidiabel:

  • opbouwen en in stand houden van een netwerk, eventueel uitgevoerd door derden;
  • stimuleren van bewustwording met betrekking tot cyberweerbaarheid en het delen van informatie;
  • verrichten van diensten om de cyberweerbaarheid van betreffende bedrijven te verbeteren;
  • inzichtelijk maken van digitale kwetsbaarheden;
  • overige activiteiten die de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen verbeteren.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • samenwerking met tenminste twee bedrijven uit de niet-vitale branches;
  • maximaal acht bedrijven kunnen subsidie ontvangen; er mag met meerdere bedrijven samengewerkt worden;
  • het cyberweerbaarheidsplan richt zich op een duurzame versterking van de cyberweerbaarheid en is haalbaar;
  • het project heeft een looptijd van 1 tot 3 jaar;
  • er mag software gekocht worden om de informatiedeling te ondersteunen, maar deze kosten mogen maximaal 25% van de uitvoeringskosten bedragen. Overige kosten voor software(ontwikkeling) mogen niet als activiteit opgenomen worden in het cyberweerbaarheidsplan.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Het budget is voor 2019 vastgesteld op € 1.000.000. Een samenwerkingsverband ontvangt 50% subsidie over de opgevoerde kosten, tot een maximum van € 200.000 per project.

De openstelling loopt van 1 april 2019 en tot en met 13 mei 2019. De aanvraag bestaat uit een cyberweerbaarheidsplan. Een onafhankelijke adviescommissie selecteert de voorstellen die in aanmerking komen voor de subsidie in 2019. Dit gebeurt op basis van de rangschikkingscriteria maatschappelijke impact, de slaagkans van het samenwerkingsverband en het innovatieve karakter.

Meer weten?

Wil je meer weten over de subsidieregeling of kun je hulp gebruiken bij de aanvraag? Onze adviseurs helpen je graag. Neem vrijblijvend contact op met Freerk Jan Hoekstra via 053 – 434 85 12 of f.hoekstra@subvention.nl.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Freerk JanMijn subsidievraag