Op Prinsjesdag 2020 bracht de regering haar plannen voor 2021 naar buiten. Op het gebied van ICT zetten we de belangrijkste punten uit de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2021 op een rij:

  • ICT in de Miljoenennota: Een Nationaal Groeifonds van € 20 miljard
  • Verhoging WBSO-subsidiepercentage eerste schijf
  • Innovatiebox biedt ook in 2021 aanzienlijk belastingvoordeel

Koning benadrukt kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur

De koning benoemde in de troonrede van Prinsjesdag 2020 dat kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur belangrijk blijven. Hij benadrukte daarbij dat onder infrastructuur ook de digitale snelweg wordt bedoeld. ICT als onmisbare schakel van onze economie met als doel deze duurzamer en sterker te maken. De overheid stimuleert kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur middels verschillende subsidies. We zetten de belangrijkste punten voor 2021 op een rij.

ICT in de Miljoenennota: Nationaal Groeifonds van € 20 miljard

De Dutch Digital Delta kent als geen ander het belang van ICT voor de Nederlandse Economie. Op de website staat te lezen:

‘Van de landbouw en de gezondheidszorg tot het onderwijs, logistiek en de wetenschap: geen sector kan nog zonder ICT. Elke (top)sector kent zijn eigen ICT-uitdagingen, maar er zijn ook veel dwarsverbanden. Een succesvolle toepassing van een ICT-oplossing in de ene sector, kan bijvoorbeeld ook werken in een andere sector. De ICT-uitdagingen én -kansen raken de hele maatschappij.’

Ook de koning noemde in de troonrede het belang van ICT door te benadrukken dat in de digitale snelweg moet worden geïnvesteerd. Om hieraan bij te dragen, roept de overheid een Nationaal Groeifonds in het leven. Er komt een fonds ter grootte van € 20 miljard beschikbaar voor: (1) kennisontwikkeling, (2) research & development (R&D) en innovatie en (3) infrastructuur.

Het bedrijfsleven wordt opgeroepen innovaties te bewerkstelligen, zeker ook op het gebied van ICT, om een welvarender, schoner en duurzamer Nederland te realiseren.

Verhoging WBSO-subsidiepercentage eerste schijf

Wegens het niet volledig benutten van de beschikbare budgetten voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) van 2017 en 2018, komt extra budget beschikbaar voor de WBSO in 2021. Hiermee wordt het subsidiepercentage in de eerste schijf in 2021 incidenteel verhoogd van 32% naar 40%. Dit percentage wordt geheven over de eerste € 350.000 aan R&D-loonkosten en aan overige R&D gespendeerde kosten en uitgaven, de zogenoemde eerste schijf.

Voor starters wordt het percentage van deze eerste schijf in 2021 ook verhoogd. Dit is in 2020 nog 40% en gaat in 2021 naar 50%.

In de tweede schijf vanaf € 350.000 blijft het subsidiepercentage 16%.

Het totale budget voor de WBSO gaat van € 1.281 miljoen in 2020 naar € 1.438 miljoen in 2021.

Innovatiebox biedt ook in 2021 aanzienlijk belastingvoordeel

Bedrijven die gebruikmaken van de WBSO-regeling hebben bij het succesvol vermarkten van hun innovatie recht op een lagere vennootschapsbelasting (Vpb). Het Vpb-percentage in de zogenaamde innovatiebox (het deel van de winst behaald met de innovatie) wordt in 2021 verhoogd van 7% naar 9%.

Ondanks de stijging van het belastingpercentage, is het voordeel nog steeds aanzienlijk ten opzichte van het reguliere percentage van 15% tot 25%. De innovatiebox blijft daarom ook in 2021 een interessant instrument voor innovatieve ondernemers.

Subsidiekansen ICT in 2021

Wil je weten wat de ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw onderneming in 2021? Neem contact op met Kaj Kruize, Freerk Jan Hoekstra of jouw eigen subsidieadviseur ICT bij Subvention. Bel daarvoor 053 – 434 85 12 (vestiging Enschede) of 038 – 853 13 85 (vestiging Zwolle) of stel je vraag via ‘Mijn subsidievraag’. We zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Freerk JanMijn subsidievraag