Dinsdag 17 september 2019 – Prinsjesdag. De koning benoemt in de troonrede de hoofdpunten van het overheidsbeleid de komende jaren. De minister van Financiën, Wopke Hoekstra, biedt het koffertje met de plannen van het kabinet voor 2020 aan de Tweede Kamer aan. In dit artikel lees je wat de Miljoenennota en de Rijksbegroting betekenen op het gebied van ICT en voor jouw bedrijf in 2020.

Koning benadrukt kennisontwikkeling en innovatie

Koning Willem Alexander benoemt in de troonrede steevast dat kennisontwikkeling en innovatie belangrijk zijn. Het fundament van de economie wordt er sterker door. ICT is hiermee onlosmakelijk verbonden.

Verouderde ICT-systemen vernieuwen en cyberveiligheid essentieel

De overheid ziet in dat haar dienstverlening richting de burger goed moet zijn. Verouderde ICT-systemen moeten daarom op de schop. Bescherming van intellectueel eigendom en cyberveiligheid zijn belangrijke aandachtspunten. Ook benoemt onze koning dat, om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn, er een innovatief bedrijfsleven nodig is en dit hen ook kansen biedt. De overheid moedigt innovatie altijd aan en ondersteunt daar waar kan dat met subsidies.

Wij dagen bedrijven die zich zichtbaar inzetten voor doelstellingen en ambities van de overheid, uit om subsidies te benutten. Neem contact met ons op om de subsidiepotentie voor jouw project te bespreken en subsidie aan te vragen.

€ 1.281.000.000 voor R&D in 2020

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk bestaat al meer dan 20 jaar maar blijft op inhoud nagenoeg onveranderd bestaan door de af te dragen loonbelasting te verminderen. De overheid ziet namelijk in dat een sterk innovatief mkb de economie van Nederland verder helpt. Kennisontwikkeling en innovatie vormen het fundament van een sterke en duurzaam groeiende economie.

Vanaf 2020 kunnen bedrijven vier in plaats van drie keer per jaar een aanvraag indienen. Daarnaast verdwijnt de ‘tussenmaand’ bij het aanvragen. Dit zorgt ervoor dat aanvragen flexibeler en korter van te voren kunnen worden ingediend.

In 2020 komt € 1,281 miljard beschikbaar voor innovatie middels de WBSO. Dit is € 44 miljoen meer dan voor 2019. Aanvragen indienen voor 2020 kan vanaf oktober 2019. De percentages zijn nog niet definitief, maar de verwachting is dat de subsidie over de eerste € 350.000 aan interne R&D-kosten wederom 32% bedraagt en daarboven 16%.

 

Innovatiebox biedt ook in 2020 belastingvoordeel

Naast de WBSO kunnen bedrijven bij succesvolle vermarkting van hun innovatie gebruikmaken van een lager vennootschapsbelastingtarief. Geen 25% Vpb maar 7% over winst behaald met innovatie. Het voordeel is aanzienlijk en daarom blijft de innovatiebox ook in 2020 een interessant instrument voor innovatieve ondernemers.

Meer geld voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De MIT blijft in 2020 een belangrijke stimuleringsregeling voor innovatie bij het mkb. Ruim budget wordt beschikbaar gesteld voor kansrijke initiatieven die aansluiten bij de innovatieagenda’s van de topsectoren. Het budget wordt voor het derde jaar op rij verhoogd naar jaarlijks € 40 miljoen van 2020 tot en met 2023.

Subsidiekansen ICT in 2020

Wil je weten wat deze ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw onderneming in 2019? Neem contact op met Freerk Jan Hoekstra of Marco Stehouwer, subsidieadviseurs ICT bij Subvention. Bel daarvoor 053 – 434 85 12 (vestiging Enschede) of 038 – 853 13 85 (vestiging Zwolle) of stel je vraag via ‘Mijn subsidievraag’. Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Freerk JanMijn subsidievraag