De minister van Financiën Wopke Hoekstra bood op dinsdag 18 september het koffertje met de plannen van het kabinet voor het komende jaar aan de Tweede Kamer aan. Hier lees je wat de Miljoenennota en de Rijksbegroting betekenen op het gebied van ICT en voor jouw bedrijf in 2019.

‘Innovatie’ 11x genoemd in Miljoenennota

In de troonrede sprak de koning over onderwijs, innovatie en wetenschap. De innovatiekracht van Nederland is groot. Cybersecurity ter bescherming van data en versterking van de concurrentiepositie spelen daarin een belangrijke rol. De werkeloosheid is nog nooit zo laag geweest. Dit is mede te danken aan het groeiende aantal werknemers in Nederland. Werknemers die direct dan wel indirect werkzaam zijn binnen de ICT-sector.

In de miljoenennota staan verschillende onderwerpen benoemd die de ICT raken. Voor de ICT-sector worden blijvend subsidieregelingen opengesteld waarin ICT-innovatie een belangrijke rol speelt.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO): € 1,2 miljard beschikbaar

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de plannen voor de WBSO in 2019 bekendgemaakt. Met het oog op een stabiel investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven blijven de voordeelpercentages en schijflengtes gelijk aan 2018. Ook de voorwaarden en het aanvraag-programma blijven ongewijzigd. Het kabinet stelt € 1.205 miljoen beschikbaar voor de WBSO in 2019. Dit is een verhoging van 3,6% ten opzichte van 2018. De subsidiepercentages blijven in 2019 gelijk.

Innovatiebox biedt ook in 2019 voordeel

Belastingvoordeel behalen met de innovatiebox blijft mogelijk. De vennootschapsbelasting (vpb) over winst uit eigen ontwikkelde innovaties of innovatieve producten bedraagt ook in 2019 het verlaagde tarief van 7%. Het voordeel wordt wel enigszins beperkt door wijzigingen van de standaard vennootschapsbelastingtarieven. Deze standaardtarieven gaan zoals aangekondigd met 1 procentpunt omlaag naar 19% over winsten tot € 200.000 en 24% voor winsten boven de € 200.000. Het voordeel is echter nog steeds aanzienlijk en daarom blijft de innovatiebox ook in 2019 een interessant instrument voor innovatieve ondernemers.

Meer geld voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De MIT blijft in 2019 een belangrijke stimuleringsregeling voor innovatie bij het MKB. Ruim budget wordt beschikbaar gesteld voor kansrijke initiatieven die aansluiten bij de innovatieagenda’s van de topsectoren. Waar het budget vanuit het kabinet in 2018 ruim € 28 miljoen bedroeg, wordt dit in 2019 verhoogd naar ruim € 34 miljoen. Voor de periode 2020 tot en met 2023 is het budget vastgesteld op ruim € 40 miljoen.

Subsidiekansen 2019

Wil je weten wat deze ontwikkelingen betekenen in concrete kansen en mogelijkheden voor jouw onderneming in 2019? Je kunt jouw subsidievragen op het gebied van ICT stellen via 038 – 853 13 85 (Zwolle) of 053 – 434 85 12 (Enschede) of via ‘Mijn subsidievraag’. Onze subsidiespecialisten zijn benieuwd naar de ambities van jouw onderneming en denken graag met je mee.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Freerk JanMijn subsidievraag