Ook in 2019 is er voor de MIT, de Mkb Innovatieregeling Topsectoren, subsidie beschikbaar. Specifiek voor de ICT-sector vragen wij jouw aandacht.

Instrumenten MIT-regeling

De MIT bestaat ook in 2019 uit de volgende aan te vragen subsidie-instrumenten door MKB-bedrijven:

Instrument Omschrijving & openstelling Subsidie % en -bedragen
MIT-Haalbaarheidsstudies
Subsidie voor het (laten) onderzoeken van de technische en economische haalbaarheid van een voorgenomen innovatieproject. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

9 april tot en met 10 september 2019*

Maximaal 40% van de kosten, tot maximaal € 20.000 uit te betalen subsidie.
MIT-R&D-Samenwerkingsprojecten
Subsidie voor de ontwikkeling van nieuwe producten, processen, diensten of programmatuur, door tenminste 2 samenwerkende mkb-bedrijven. Aanvragen worden behandeld volgens het tenderprincipe.

11 juni tot en met 10 september 2019*

Maximaal 35% van de kosten, tot maximaal € 350.000 uit te betalen subsidie per project.
MIT-Kennisvouchers
Subsidie voor het laten beantwoorden van een kennisvraag door een kennis- of onderwijsinstelling. De maximale waarde van een voucher bedraagt 50% van de kosten van het laten beantwoorden van de kennisvraag, tot maximaal € 3.750 subsidie.

* Deze openstellingen zijn voor de regio Overijssel. Vraag voor andere openstellingen informeer bij onze adviseurs.

Topsector HTSM met roadmap ICT

ICT is ondergebracht bij de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM), maar is een belangrijk thema binnen iedere topsector. Geregeld worden projecten beloond met de MIT die een cross-over vormen tussen de thema’s en actielijnen uit een topsector én ICT.

De topsector HTSM heeft roadmaps geformuleerd, waarbinnen ICT-innovatie een belangrijke rol kan spelen. Voorbeelden zijn: semiconductor equipment, printing, lighting, solar, healthcare, security, automotive, aeronautics, advanced instrumentation, space, nanotechnology, components and circuits, mechatronics, photonics, embedded systems en high tech materialen.

Binnen de roadmap ICT wordt ingezet op de volgende actielijnen:

 • ICT om op te vertrouwen – o.a. veiligheid, betrouwbaarheid
 • ICT-systemen voor monitoring en control –  o.a.  embedded systems
 • ICT voor een verbonden wereld – o.a.  IoT (Internet of Things)
 • Data, data, data – o.a.  informatie halen uit gegevens
 • Waarde- en informatieketens – o.a.  ICT-procesinnovaties

Deze actielijnen spelen een grote rol bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen bij thema’s binnen de diverse topsectoren.

Cross-overs actielijnen roadmap ICT

Hieronder volgen voorbeelden van cross-overs waarbij de actielijnen binnen de roadmap ICT ingezet worden om thema’s binnen de genoemde sectoren op te lossen.

Topsector Life Science Health en ICT
 • Virtual patient model (VPM)
  Data-integratie vanuit verscheidene sensoren tot één digitaal patiënten model voor visualisatie, virtuele interactie en simulatie.
 • E-health
  Mobiele applicaties voor het verzamelen van data van patiënten voor diagnostische doeleinden.
Topsector Energie en ICT
 • Energy transition
  Software om vraag en aanbod, in combinatie met opslag, van energie in balans te brengen.
Topsector Agro en Food en ICT
 • Smart farming
  ICT om processen in de sector te automatiseren. Bijvoorbeeld verwerken data sensoren en GPS voor precisielandbouw.
Topsector HTSM, roadmap Advanced Instrumentation en ICT
 • Architecture, algorithms for storing, protecting and analyzing large data streams
  Software om de grote hoeveelheden data uit nieuwe sensoren en sensorsystemen op te slaan, te beschermen en te analyseren.
Topsector Creatieve Industrie en ICT
 • Different roles in society, gamification
  Inzet van creatieve apps om het gedrag van mensen te beïnvloeden.
Topsector HTSM, roadmap Embedded Systems en ICT
 • Reliable and flexibele software systems
  Betrouwbare software voor het volautomatisch aansturen van een productieproces.
Topsector HTSM, roadmap Security en ICT
 • Privacy, security of big data, trustworthiness of IoT
  Beveiliging van (bedrijfs-)gevoelige data.
Topsector Logistiek en ICT
 • Smart logistics
  Software om producten te volgen door de gehele supply chain, en planning/afstemming bij intermodaal transport te verbeteren.
Topsector Chemie en ICT
 • Chemical industry
  Bijvoorbeeld software voor het controleren van de kwaliteit bij grote, continue processen.

Gebruikmaken van de MIT-regeling?

Ben jij actief in deze sectoren en speelt ICT daarbij een belangrijk rol? We komen graag met jou in gesprek om gezamenlijk te kijken waar subsidiekansen liggen binnen de MIT-regeling. Bel vrijblijvend 053 – 434 85 12 (Enschede) of 038 – 853 13 85 (Zwolle) of vul het contactformulier in.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan KathleenMijn subsidievraag