Innoveren kost veel tijd en geld en brengt de nodige risico’s met zich mee. Mkb’ers beschikken niet altijd over genoeg middelen of slagkracht om een innovatietraject uit te voeren. De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stelt geld beschikbaar voor het beantwoorden van technische en/of economische vraagstukken bij innovatieprojecten. Deze subsidieregeling is open vanaf 20 april 2021 en het loont als je er op tijd bij bent.

De regeling MIT-Haalbaarheidsprojecten biedt subsidie voor innovatie

De regeling MIT-Haalbaarheidsprojecten biedt 40% subsidie voor de kosten van haalbaarheidsonderzoeken. De maximale subsidie bedraagt € 20.000. Niet alleen kosten van derden, maar ook eigen loonkosten zijn subsidiabel. In sommige situaties dekt de subsidie een zeer groot deel van de kosten voor het (tijdelijk) in dienst nemen van een medewerker!

De MIT-subsidie voor haalbaarheidsprojecten biedt subsidie voor twee typen projecten:

1.       Een haalbaarheidsstudie

Denk hierbij aan:

 • Literatuuronderzoek
 • Octrooionderzoek
 • Marktverkenning
 • Concurrentieanalyse
 • Inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners

2.       Een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek

Dit moet bestaan uit:

 • 60% haalbaarheidsstudie (zie hierboven)
 • 40% experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek

Belangrijkste wijzigingen in 2021 voor de MIT

Vanaf 2021 gaat de MIT niet meer op basis van de TOP-sector, maar op basis van de KIA’s (Kennis Innovatie Agenda’s).

Afhankelijk van het project moet een aanvraag bij de RVO of bij de provincie worden ingediend. Wij kunnen je helpen bij de juiste manier van indienen.

Wie kan MIT-subsidie aanvragen?

MIT-subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers met een innovatief project. Je innovatie moet bijdragen aan één of meer maatschappelijke thema’s. De thema’s zijn opgedeeld in zes maatschappelijke Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s):

 • Energie & Duurzaamheid
 • Gezondheid & Zorg
 • Veiligheid
 • Sleuteltechnologieën
 • Landbouw, Water en Voedsel
 • Maatschappelijk Verdienvermogen

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

Een haalbaarheidsproject moet binnen vier maanden na indiening van de subsidieaanvraag starten en mag maximaal één jaar duren. De regeling heeft op detailniveau essentiële afwijkende of aanvullende voorwaarden per regio.

De regeling MIT-Haalbaarheidsprojecten opent op 20 april 2021 voor elke regio. De beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst, dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

MIT-subsidie aanvragen?

Ben je bezig met een innovatietraject, wil je samenwerken of weet je niet zeker of je in aanmerking komt voor subsidie? Leg je vraag neer bij één van de subsidiespecialisten van Subvention. We hebben veel ervaring met ICT-projecten en de beschikbare subsidies. Neem vrijblijvend contact op met Freerk Jan Hoekstra via 038 – 853 13 85 of Kaj Kruize via 053 – 434 85 12. Je kunt ook gebruikmaken van het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Freerk JanMijn subsidievraag