Samenwerkingsverbanden met mkb’ers die innovatieprojecten voor producten, processen of diensten uitvoeren, hebben subsidiekansen met de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, kortweg MIT. De regeling MIT-R&D-samenwerkingsprojecten biedt 35% subsidie voor experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek.

Wat zijn de subsidiemogelijkheden met de MIT-R&D-samenwerkingsprojecten?

Voor de uitvoering van een R&D-samenwerkingsproject kun je vanaf 11 juni 2019 subsidie aanvragen. Projecten moeten zich richten op het ontwikkelen of vernieuwen van producten, diensten, processen of programmatuur. Ook deze projecten bestaan uit experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek of een combinatie hiervan.

De aanvrager is een MIT-R&D-samenwerkingsverband van minimaal twee mkb-ondernemers. De penvoerder is een mkb-onderneming met een vestiging in de provincie waar de aanvrager gevestigd is. Voorwaarde is dat er sprake is van daadwerkelijke samenwerkingen voor gezamenlijke rekening en risico.

De subsidie is maximaal 35% van de kosten, met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 350.000 subsidie. De minimale gemaakte kosten moeten dus ruim € 140.000 bedragen.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

  • meer dan 50% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, komt voor rekening van de deelnemende mkb-ondernemingen met een vestiging in de provincie waarin de aanvraag gedaan wordt ;
  • per MIT-R&D-samenwerkingsverband mag één deelnemende mkb-onderneming niet meer dan 70% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen voor zijn rekening nemen;
  • het MIT-R&D-samenwerkingsverband mag dit jaar één keer subsidie ontvangen op grond van deze subsidieregeling;
  • het project moet starten binnen zes maanden na subsidieverlening én uitgevoerd zijn binnen 24 maanden na de start.

Beoordeling vindt plaats op basis van een tenderprincipe. Dat wil zeggen dat alle complete aanvragen binnen de openstellingsperiode worden behandeld, beoordeeld en gerangschikt.

De mogelijkheden voor jouw bedrijf?

Onze adviseurs hebben veel ervaring met MIT-aanvragen voor ICT-projecten en helpen je graag jouw subsidiekansen te optimaliseren. Bekijk ook de MIT-subsidiemogelijkheden voor haalbaarheidsstudies of kennisvouchers. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Freerk Jan Hoekstra via 038 – 853 13 85  of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Freerk JanMijn subsidievraag