Van 3 augustus tot en met 16 september 2020 is de subsidieregeling Hernieuwbare energie en energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Het budget voor deze tender is € 1.400.000 waarvan € 400.000 bestemd is voor aanvragen uit 2019. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

De subsidie is aan te vragen voor de volgende drie activiteiten:

  1. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen. Goedgekeurde investeringen binnen de Energielijst (EIA 2020) onder de categorieën A (gebouw) komen in aanmerking.
  2. Voor investeringen in technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen. Goedgekeurde investeringen binnen de Energielijst (EIA 2020) onder de categorieën B (processen) komen in aanmerking.
  3. Voor investeringen in hernieuwbare energie: energie uit windenergie, waterenergie, bodemenergie en energie uit biomassa.

De subsidiabele kosten zijn de aanschafkosten van de technische voorziening(en) en de loonkosten voor installatie. Zonne-energie komt vanaf 2020 niet meer in aanmerking.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden die deze regeling jouw bedrijf kan bieden? Of heb je hulp nodig bij het opzetten van een projectplan, onderbouwing van energieverbruik of de aanvraag van de nodige vergunningen? Onze adviseurs helpen jou hier graag mee. Neem daarvoor contact op met Niek Gillis via 038 – 853 13 85 (Zwolle) of Jasper Hiddinga via 053 – 434 85 12 (Enschede). Natuurlijk kun je ook gebruikmaken van ons contactformulier.

De belangrijkste voorwaarden van de subsidieregeling Hernieuwbare energie en energiebesparing

  • De investeringsactiviteiten mogen nog niet zijn gestart.
  • De hernieuwbare energie en energiebesparing vindt plaats in Overijssel.
  • De investeringen hebben een terugverdientijd van vijf jaar of meer.
  • Een aantal categorieën zijn uitgesloten: woningen, de aanschaf van bepaalde voertuigen, LED-verlichting, HR-ketels, zonne-energie en wettelijk vereiste voorzieningen.

De subsidieregeling is een tender waarbij alle volledig ingediende aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. De aanvragen met de hoogste scores worden beschikt totdat het subsidieplafond bereikt is.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan NiekMijn subsidievraag