Vanaf 1 januari 2019 komt er een nieuwe subsidie voor sportaccommodaties beschikbaar. Zo wil de overheid (amateur)sport en beweging meer stimuleren, ter compensatie van het vervallen van het recht op (een deel van de) btw-aftrek voor sportverenigingen en -stichtingen. Dit plan wordt op Prinsjesdag 2018 openbaar gemaakt. We delen graag alvast de eerste vrijgegeven informatie over de subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’.

Waarom subsidie voor sportaccommodaties?

De regeling compenseert het vervallen van de mogelijkheid voor het verrekenen van (een deel van de) btw voor sportverenigingen en stichtingen. De overheid wil sportverenigingen daarmee stimuleren te investeren in de eigen accommodatie en materialen. Een aanvullend onderdeel van deze regeling is energiebesparing. Hiermee wordt investeren in energiebesparing en duurzame energieopwekking extra aangespoord. Verder wil het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van VWS) met deze regeling een stimulans geven aan meer sporten en bewegen. Daarbij is het van belang op hoogwaardige kwaliteit sport aan te bieden met goed onderhouden accommodaties en geschikte materialen.

Waarvoor kunnen sportaccommodaties subsidie krijgen?

Je kunt subsidie krijgen voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties (denk o.a. aan sporthallen, -velden, maneges, dojo’s en wielerbanen) en het beheer ervan.

Tevens is de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen zoals nieuwe ballen, matten, klimrekken en trampolines subsidiabel. Kosten voor gas, water en licht komen niet in aanmerking.

Daarnaast worden bouwkundige en installatietechnische energetische maatregelen ook gesubsidieerd. Denk hierbij aan isolaties van gevels, vloer en dak, zonnepanelen, HR-glas en een warmtepomp.

Wat zijn de voorwaarden?

De regeling gaat in vanaf 1 januari 2019, aanvragen indienen kan vanaf 2 januari. Behandeling van de aanvragen gebeurt op op volgorde van binnenkomst. De regeling loopt maximaal drie jaar. De subsidie is alleen voor amateursport. Als de organisatie recht heeft op aftrek van de btw (op grond van de Wet op omzetbelasting 1968) of op compensatie via het btw-compensatiefonds, krijgen de activiteiten geen subsidie.

Hoeveel subsidie kun je krijgen?

In totaal is er voor 2019 een budget beschikbaar gesteld van € 87 miljoen. Hoeveel subsidie je kunt krijgen, is afhankelijk van de voorgenomen investeringen in de accommodatie en materialen.

  • 20% subsidie voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer daarvan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen
  • 15% subsidie voor maatregelen op gebied van energiebesparing (zoals LED-verlichting of isolatie) en de toegankelijkheid voor mensen met een handicap, bijvoorbeeld sportrolstoelen of een integraal toegankelijk toilet. Zie hiervoor ook de bijlage met maatregelen en activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie.
  • De bovenstaande percentages mogen gestapeld worden wanneer de subsidiabele activiteiten ook in de bijlage met maatregelen staan. Een subsidie van 35% van de subsidiabele kosten is dus mogelijk.

Meer weten?

Meer informatie volgt na Prinsjesdag. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en mogelijkheden rondom deze regeling? Laat dit dan weten door een mail te sturen naar Jasper Hiddinga j.hiddinga@subvention.nl of Wouter Berghuis w.berghuis@subvention.nl. Je kan hen ook bereiken als je nu alvast wilt weten of jouw vereniging of accommodatie in aanmerking komt voor deze regeling. Wij helpen je graag!

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan JasperMijn subsidievraag