Vanaf juli 2018 is er weer subsidie beschikbaar voor mkb-ondernemers die bezig willen met Research & Development (R&D), productontwikkeling of een innovatieproject. Met de nieuwe Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)-regeling, gericht op R&D-samenwerkingsprojecten, ondersteunen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en provincies de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Samenwerkingsverbanden van minimaal twee mkb-ondernemers waarbij sprake is van een verdeling in financiering, risico en inbreng van deelnemers komen in aanmerking voor de regeling. Er is in totaal €7,15 miljoen beschikbaar voor projecten gericht op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Vanaf maandag 2 juli 2018 is jouw aanvraag in te dienen.

Details van de MIT-regeling

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over de grenzen van de eigen sector heen. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Ook dit jaar worden aanvragen die het beste bijdragen aan de doelstellingen het hoogste gerangschikt. Deze maken dus de meeste kans op de MIT-subsidie.

De voorwaarden:

  •  De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
  • De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan maximaal € 100.000 per deelnemer.
  • De deelnemers aan het MIT-R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband (verdeling van kosten en inbreng van deelnemers).
  • Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel.
  • De looptijd van een MIT-R&D-samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.
  • Minimaal 50% van de projectkosten worden in de betreffende regio gemaakt.
  • De openstelling van de MIT-regeling is van 2 juli tot 6 september 2018.

Voor deze subsidieregeling geldt een tender-principe. Dit houdt in dat een subsidieaanvraag een verhoogde kans van slagen heeft als een kwalitatief sterke aanvraag bij het focusgebied aansluit. Afhankelijk van de focus van het innovatieproject dient een aanvraag landelijk dan wel regionaal ingediend te worden. Iedere regio heeft een aantal topsectoren geselecteerd waarop gefocust wordt. Alleen innovatieprojecten die aansluiten bij deze topsectoren zijn subsidiabel. Heb je onverhoopt een project dat niet aansluit bij de regionale topsector, dan is er de landelijke regeling waarbij alle topsectoren worden ondersteund. Daarbij is de subsidie vanuit de MIT met de Wet voor Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) te combineren.

Meer weten?

Wil jij de kansen voor jouw project of samenwerkingsverband voorleggen? Neem vrijblijvend contact op met Maarten Wassing via 038 – 853 1385 of stuur een e-mail.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan MaartenMijn subsidievraag