In 2019 is er weer subsidie beschikbaar voor mkb-ondernemers die uitvoering willen geven aan een innovatieproject. Met de nieuwe Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)-regeling ondersteunen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en provincies de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. De regeling bestaat uit verschillende instrumenten, zoals de MIT R&D-samenwerkingsprojecten en MIT-Haalbaarheidsprojecten.

Topsectoren MIT

De overheid wil vernieuwing en ondernemerschap stimuleren. Innovatie staat centraal. Er zijn topsectoren bepaald waarbinnen de MIT-regeling van toepassing is. In de provincie Overijssel zijn daar in 2019 de topsectoren: Water en Logistiek bij gekomen. Het totale overzicht met topsectoren voor MIT in Oost-Nederland (Overijssel):

 • High Tech Systemen en Materialen inclusief ICT
 • Agro en Food
 • Life Science en Health
 • Chemie, Energie inclusief Biobased Economy
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
 • Water
 • Logistiek

MIT-instrumenten

1.  MIT Haalbaarheidsprojecten

Je kunt subsidie verkrijgen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie of een combinatie daarvan met experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Enkele belangrijke voorwaarden:

 • De onderneming is gevestigd is in Overijssel.
 • De activiteit is innovatief, heeft economisch perspectief en is technisch en financieel uitvoerbaar.
Openstelling
Maximale subsidie
Totale budget
9 april t/m 10 september 2019 40 % van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 20.000 € 1,15 miljoen


2. MIT R&D-samenwerkingsprojecten

Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Bij dit instrument geldt dat de penvoerder een vestiging in Overijssel moet hebben. Ook dit jaar worden aanvragen die het beste bijdragen aan de doelstellingen het hoogste gerangschikt (tender-principe). Deze aanvragen maken dus de meeste kans op de MIT-subsidie. Enkele belangrijke voorwaarden zijn:

 • Samenwerkingsverbanden van minimaal twee mkb-ondernemers waarbij sprake is van een verdeling in financiering, risico en inbreng van deelnemers komen in aanmerking voor de regeling.
 • Meer dan 50 % van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie, komt voor rekening van de deelnemende mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel of Gelderland.
Openstelling
Maximale subsidie
Totale budget
11 juni t/m 10 september 2019 Maximaal 35 % van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen met een maximum van € 350.000 € 2,68 miljoen


Aansluiting bij topsectoren

Afhankelijk van de focus van het innovatieproject moet een aanvraag landelijk dan wel regionaal ingediend te worden. Iedere regio heeft een aantal topsectoren geselecteerd waarop gefocust wordt. Alleen innovatieprojecten die aansluiten bij deze topsectoren zijn subsidiabel. Heb je een project dat niet aansluit bij de regionale topsector, dan is er de landelijke regeling waarbij alle topsectoren worden ondersteund. Daarbij is de subsidie vanuit de MIT met de Wet voor Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) te combineren.

Meer weten?

Wil jij de kansen voor jouw project of samenwerkingsverband voorleggen? Neem vrijblijvend contact op met Kathleen Bos via 053 – 434 85 12 (Enschede) of Maarten Wassing via 038 – 853 1385 (Zwolle). Ook kun je het contactformulier invullen.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan KathleenMijn subsidievraag