De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) biedt ook in 2021 een geldelijke subsidie voor duurzame installaties als warmtepompen en zonneboilers bij bestaande bouw. Met ingang van 1 januari 2021 komen ook investeringen in PV-panelen (zonnepanelen) en windturbines voor subsidie in aanmerking.

Hoe ziet de ISDE 2021 eruit?

De ISDE subsidieert kleine installaties voor duurzame energieproductie die geen gebruik kunnen maken van andere subsidieregelingen, zoals de SDE++. Voor 2021 is € 164 miljoen budget beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst (aanvragen van 4 januari tot en met 31 december 2021) en in de volgende twee deelplafonds:

  • € 124 miljoen voor investeringen in de productie van duurzame energie (exclusief PV-installaties en windturbines) en niet-zakelijke investeringen;
  • € 40 miljoen voor investeringen in de productie duurzame energie door (kleine) PV-installaties en windturbines.

ISDE-subsidie aanvragen moet vóór de koopverplichting of opdrachtverstrekking. Nadat de beschikking is afgegeven geldt de reguliere termijn van 12 maanden om de investering te realiseren.

Subsidie voor duurzame energieproductie

Voor zakelijke investeerders zijn vier investeringscategorieën te onderscheiden:

  • Warmtepompen (alleen bij bestaande bouw)
  • Zonneboilers (alleen bij bestaande bouw)
  • PV-installaties (zonnepanelen, alleen bij bestaande bouw)
  • Windturbines

Subsidie voor warmtepompen

De ISDE blijft in 2021 subsidie bieden voor kleine warmtepompen (tot 70 kW) in bestaande bouw. ISDE-subsidie voor warmtepompen bij nieuwbouw is uitgesloten. De onderstaande type warmtepompen komen voor subsidie in aanmerking:

  • Lucht/water warmtepomp
  • Grond/water warmtepomp
  • Water/water warmtepomp

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type en vermogen van de warmtepomp. De eisen aan warmtepompen zijn grotendeels gelijk gebleven aan 2020.

Warmtepompen (ook groter dan 70 kW vermogen) worden ook binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) gesubsidieerd. Het voordeel van de EIA is dat deze regeling ook voor nieuwbouw geldt.

Subsidie voor zonneboilers

Zonneboilers met een apertuuroppervlakte tot 200 m2 bedoeld voor warm tapwater (eventueel in combinatie met ruimteverwarming) zijn subsidiabel bij bestaande bouw. Grotere productie-installaties kunnen mogelijk gebruikmaken van de SDE++-regeling.

De subsidie wordt berekend op basis van de jaarlijkse zonne-energiebijdrage en het apertuuroppervlak.

Subsidie voor zonnepanelen (PV-installaties)

PV-installaties die zijn aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting en een opwekvermogen hebben tussen de 15 kWp en 100 kWp, worden met ingang van 2021 gesubsidieerd binnen de ISDE. Dat geldt alleen voor bestaande bouw en wanneer je kunt aantonen dat het jaarverbruik in het voorgaande jaar minimaal 50.000 kWh was. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal kWp (gezamenlijk) opwekvermogen.

Dergelijke PV-installaties (kleinverbruikersaansluiting en minimaal 15 kWp) worden ook binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) gesubsidieerd. Je mag de ISDE en de EIA echter niet stapelen. Wij zoeken uit welke subsidieregeling het best bij jouw investering of project past.

Grotere energieopwekkingsinstallaties (en installaties aangesloten op een grootverbruikersaansluiting) kunnen mogelijk gebruikmaken van de SDE++-regeling.

Subsidie voor windturbines

Naast PV-installaties komen ook investeringen in één of meer windturbines in aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is ook hier dat het gaat om een kleinverbruikersaansluiting. Het rotoroppervlak per windturbine moet minimaal 50 m2 groot zijn en het gezamenlijk rotoroppervlak (bij meerdere windturbines) niet meer dan 500 m2.

Windturbines zijn binnen de ISDE subsidiabel en is niet gebonden aan nieuwbouw of bestaande bouw. De subsidie wordt berekend op basis van het aantal m2 rotoroppervlak. Net als bij PV-installaties komen de grotere energieopwekkingsinstallaties (>500 m2 rotoroppervlak) mogelijk in aanmerking voor subsidie binnen de SDE++-regeling.

ISDE 2021 aanvragen?

We helpen je graag bij het inventariseren van jouw investering(en) en subsidieaanvraag in 2021. Neem hiervoor contact op met één van onze adviseurs via 053 – 434 85 12 (vestiging Enschede) of 038 – 853 13 85 (vestiging Zwolle) of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WouterMijn subsidievraag