Een informatieplicht scherpt de bestaande energiebesparingsplicht aan die grootverbruikers van energie al hebben. De wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer betekent dat een inrichting volgens de Wet milieubeheer genomen energiebesparingsmaatregelen melden aan het bevoegd gezag. Dit moet vóór 1 juli 2019 gebeuren; de datum waarop de informatieplicht ingaat.

Voor wie geldt de informatieplicht energiebesparing 2019?

Sinds 1993 bestaat de energiebesparingsplicht voor bedrijven en organisaties die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken. Deze bedrijven zijn verplicht energiebesparende maatregelen door te voeren met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar.

Bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen, moeten in 2019 ook aan de informatieplicht voldoen. Dit houdt in dat bedrijven de genomen energiebesparingsmaatregelen ook moeten melden.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing in?

De Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) vormt het uitgangspunt voor de informatieplicht. Op deze lijsten staan energiebesparende maatregelen voor 19 verschillende branches. De maatregelen hebben een terugverdientijd van minder dan vijf jaar en vallen daarmee onder de bestaande energiebesparingsplicht. De informatieplicht maakt het alleen verplicht de genomen maatregelen te melden.

De informatieplicht moet het toezicht op en de handhaving van de energiebesparingsplicht verbeteren en energiebesparing aanjagen. Op die manier draagt de informatieplicht bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en de doelstellingen uit het Energie- en Klimaatakkoord.

Wanneer voldoet mijn organisatie aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht?

Een bedrijf voldoet aan de energiebesparingsplicht door geschikte maatregelen van de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing te treffen. Voor 19 branches zijn lijsten met maatregelen samengesteld die jaarlijks worden geactualiseerd. Begin 2019 komen de nieuwe en geactualiseerde maatregelen beschikbaar. De energiebesparingsmaatregelen hebben betrekking op gebouwisolatie, klimaatbeheersing, verlichting, installaties en processen.

De informatieplicht houdt in dat bedrijven de genomen maatregelen voor energiebesparing vóór 1 juli 2019 in een rapport melden bij de RVO. De RVO zorgt er vervolgens voor dat dit terechtkomt bij het juiste bevoegde gezag. Elke vier jaar wordt een nieuwe melding gedaan.

Toezicht en handhaving

Met de informatieplicht kan het bevoegd gezag bepalen of bedrijven zich houden aan de energiebesparingsplicht. Als bij (her)controle blijkt dat een bedrijf zich niet aan de wettelijke energiebesparings- of informatieplicht houdt, kan een dwangsom opgelegd worden. De dwangsom verandert niets aan de verplichtingen waar het bedrijf aan moet voldoen.

Met subsidie energie besparen

Neem vrijblijvend contact op met subsidieadviseur Bob van Dijk via 053 – 434 85 12 om de mogelijkheden voor jouw onderneming te bespreken.

Ook kun je jouw vraag stellen via Mijn subsidievraag. Onze adviseurs vertellen je welke mogelijke subsidies er zijn zoals Energie- of Milieu-investeringsaftrek en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan BobMijn subsidievraag