Het budget van de subsidieregeling voor het verwijderen van daken met asbest is voor 2018 opgehoogd tot € 17,5 en – na uitputting – € 23 miljoen. Het resterende budget voor 2019 raakt daardoor waarschijnlijk eerder uitgeput. Maak dus nog dit jaar gebruik van de subsidieregeling. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt vast aan 2024 als ingangsjaar voor het verbod op daken met asbest.

Hoe kom ik in aanmerking voor subsidie voor het verwijderen van asbest?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Hiervoor gelden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Subsidie kan alleen achteraf worden aangevraagd. Dus pas na de verwijdering van het asbestdak, maar wel binnen zes maanden na de voltooiingsdatum.
  • Het is niet toegestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd.
  • Zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering van het asbestdak moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.
  • Alleen verwijdering van asbestdaken komt in aanmerking. Asbesthoudende gevels, goten, boeidelen en dakbeschot worden niet gesubsidieerd.

Per jaar 10 miljoen vierkante meter asbest saneren

Als het verbod op asbestdaken per 2024 ingaat, houdt dat in dat er per jaar meer dan 10 miljoen vierkante meter asbestdak moet worden gesaneerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelde daarom in 2016 een budget beschikbaar van in totaal € 75 miljoen met als doel asbestdaken versneld te verwijderen. Tot 2020 komt elk jaar een deel van dit budget vrij. In april 2018 zou het subsidieplafond van € 11,3 miljoen voor 2018 al bereikt zou zijn. Het budget voor dit jaar is daarom verhoogd tot € 17,5 miljoen. In juni was ook dit budget uitgeput en werd het budget nogmaals verhoogd tot € 23 miljoen.

Resterende subsidie asbest raakt in 2019 al uitgeput

Met de verhogingen van het subsidieplafond dit jaar, schuift het totale resterende budget naar voren. In 2016 en 2017 was dit met respectievelijk € 15 en € 26 miljoen ook al het geval. Er blijft daardoor slechts € 11 miljoen over voor 2019. Als de subsidieverstrekking met dit tempo doorgaat, dan is het budget al rond de zomer van 2019 uitgeput. Wij raden daarom aan niet langer te wachten met de sanering en subsidieaanvraag voor het verwijderen van asbestdaken.

Meer weten?

Weet je niet of en wanneer je met jouw asbestdak aan de slag moet? Of wil je meer informatie over het verbod op asbestdaken? Neem vrijblijvend contact op met Wilco Ruitenberg van Subvention Agrarisch via 038 – 853 13 85 of laat jouw gegevens achter.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag