Vanaf 2020 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) verbreed. Waar de regeling zich tot die tijd richt op duurzame energieproductie, wordt dit vanaf 2020 uitgebreid met CO2-reductie. Deze verruimde regeling heet SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie.

Bijdrage aan emissiereductie

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat schrijft de hoofdlijnen van de nieuwe regeling in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin ligt de focus op een kosteneffectieve bijdrage aan het bereiken van een emissiereductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990. De regeling heeft dan ook de naam Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (afgekort SDE++).

Focus op CO2-reductie en kosteneffectieve technieken

De SDE++ stimuleert technieken door de onrendabele top te vergoeden. Dit gebeurde ook al in de SDE+. Echter is het verschil dat de technieken bij de SDE++ concurreren op basis van het vermijden van CO2 en andere broeikassen in plaats van de opgewekte duurzame energie. Welke technieken in aanmerking komen, wordt nog onderzocht. Technieken die CO2 reduceren en kosteneffectief zijn, komen als eerste in aanmerking voor subsidie.

Nieuwe kansen met Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde in de zomer van 2019 conceptadviezen over de volgende CO2-reducerende categorieën:

  • grootschalige warmtepompen;
  • industriële elektrische boilers;
  • industriële restwarmte;
  • grootschalige waterstofproductie via elektrolyse;
  • CO2-afvang en opslag (CCS).

Deze categorieën geven onder voorbehoud een indicatie van de subsidiemogelijkheden investeringen in 2020. Het verbreden van de SDE+ regeling is een positieve ontwikkeling voor het bedrijfsleven. Door de toevoeging van CO2-reductie biedt de nieuwe SDE++-regeling voor nog meer toepassingen subsidie. Momenteel zijn veel technieken nog relatief nieuw waardoor prijzen en investeringskosten hoog zijn.

Veel aanvragen Stimulering Duurzame Energieproductie / Energietransitie

Het bedrijfsleven maakte de afgelopen jaren veel gebruik van de SDE+. Ook Subvention deed veel SDE+ aanvragen voor haar klanten. Er was zoveel vraag naar deze regeling dat er een voor- en najaarsronde werd opengesteld. De regeling werd vaak overschreven, zo ook in het najaar van 2019. Wij verwachten dat ook de SDE++ erg veel aanvragen krijgt.

Mogelijkheden SDE++ voor jouw bedrijf?

Wil je meer weten over de nieuwe SDE++ regeling? Onze subsidieadviseurs houden je graag op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom deze nieuwe regeling. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs via 038 – 853 13 85 (Zwolle) of 053 – 434 85 12 (Enschede) of gebruik het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag