Er zijn door de provincie Drenthe drie nieuwe subsidieregelingen vastgesteld. De regelingen moeten bijdragen aan het verder verduurzamen van de melkveehouderij in de provincie. De subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders en de Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij zijn vanaf 1 februari 2019 geopend. Aan deze laatste regeling is de Subsidieregeling Beloning 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij gekoppeld, die vanaf 1 juni 2019 geopend is.

Subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders

De subsidieregeling Uitvoeringsbijdrage Duurzaam Presterende Melkveehouders geeft melkveehouders in Drenthe de mogelijkheid extern advies, voorlichting of scholing in te winnen over een specifiek onderwerp. Hierbij gaat het om een onderwerp uit een eerder opgesteld duurzaamheidsplan over emissies van fosfaat, stikstof, ammoniak en broeikasgassen door het sluiten van de kringlopen en/of het toepassen van weidegang.

Het budget is € 375.000 met een maximum van € 1.500 per aanvrager. De minimale eigen bijdrage is € 300. Tot en met 31 december 2022 is deze regeling geopend.

Subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij

De subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen Melkveehouderij kan gebruikt worden voor het opstellen van een duurzaamheidsplan door een externe adviesdienst. Met zo’n plan kunnen melkveehouders in Drenthe de bedrijfsvoering op een duurzame manier vormgeven en milieubelasting reduceren.

Het budget voor de openstellingsperiode is € 300.000 met een maximum van € 1.500 per advies. Ook hier is een minimale eigen bijdrage van € 300 van toepassing. Tot en met 31 mei 2019 kunnen aanvragen ingediend worden voor deze regeling.

Subsidieregeling Beloning 200 Duurzaamheidsplannen

Extra budget voor realisatie emissiereductie

Melkveehouders die emissiereductie daadwerkelijk willen realiseren kunnen een vergoeding van maximaal € 7.500 over een periode van drie jaar (jaarlijks maximaal € 2.500) aanvragen met de subsidieregeling Beloning 200 Duurzaamheidsplannen. Dit geldt enkel voor melkveehouders die via de subsidieregeling 200 Duurzaamheidsplannen een duurzaamheidsplan hebben laten opstellen.

Het budget voor de openstellingsperiode bedraagt € 1,5 miljoen. Aanvragen kunnen vanaf 1 juni 2019 tot en met 30 november 2019 worden ingediend.

Meer weten?

Meer weten over de subsidiekansen voor jouw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons team Agrarisch via 038 – 853 13 85 of laat hier jouw gegevens achter. We denken graag met je mee over de mogelijkheden!

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag