De voorwaarden voor de SDE+ 2018 najaarsronde (openstelling 2 oktober tot 8 november 2018) zijn aangekondigd. De regeling stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon door het verschil tussen de kostprijs en de grijze stroom of gasprijs te subsidiëren over een periode van 12 of 15 jaar. Voor zonnepanelen is deze periode 15 jaar. Subsidie voor zonnepanelen aanvragen, kan bij een installatie of zonneveld met een opgesteld vermogen groter dan 15 kiloWattpiek (kWp). Dat staat gelijk aan ongeveer 60 opgestelde zon PV-panelen. Het budget voor de SDE+ najaarsronde is € 6,0 miljard.

Hoe vraag ik subsidie voor zonnepanelen aan?

Ook deze SDE+-openstelling bestaat uit meerdere fases. De eerste fase start op 2 oktober om 9.00 uur. In de eerste 2 weken kunnen alleen projecten worden ingediend met een basisbedrag tot maximaal 9 eurocent per kWh. Vervolgens wordt dat stapsgewijs verhoogd tot 11 en 13 cent. Voor zon-PV installaties is het maximale basisbedrag echter 10,6 cent. Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs tot op eenheden van 0,1 cent in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie. Aanvragen worden immers op volgorde van binnenkomst behandelt. Als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er nog budget beschikbaar is, worden de aanvragen van die dag gerangschikt op basis van de basisbedragen.

Zon PV  ≥ 15 kWp en < 1 MWp ≥ 1 MWp
fase 1, vanaf 2 oktober 9.00 uur € 0,09 / kWh € 0,09 / kWh
fase 2, vanaf 15 oktober 17.00 uur € 0,106 / kWh € 0,099 / kWh
fase 3, vanaf 29 okt. 17.00 uur tot 8 nov. 17.00 uur € 0,106 / kWh € 0,099 / kWh
voorlopig correctiebedrag 2018: netlevering € 0,038 / kWh € 0,038 / kWh
voorlopig correctiebedrag 2018: niet-netlevering € 0,063 / kWh € 0,055 / kWh

Het netto subsidiebedrag per opgewekte kWh is de vergoeding van het fasebedrijf minus het correctiebedrag van het desbetreffende jaar. Voor het correctiebedrag wordt er verschil gemaakt in netlevering en niet-netlevering.

Aanvullende voorwaarden subsidie voor zonnepanelen

  • Toestemming van de grond/gebouweigenaar als je niet zelf de eigenaar bent;
  • Een vergunning voor PV-panelen bij nieuwbouw of bij een veldopstelling;
  • Een grootverbruikaansluiting van meer dan 3 * 80 ampère;
  • Aanvullende haalbaarheidsstudie voor installaties van 500 kWp of meer;
  • Binnen 1 jaar na beschikking moet er opdracht gegeven worden voor de PV-installatie;
  • Ingebruikname PV-installaties:
    • Installaties kleiner dan 1 MW moeten binnen 1,5 jaar in gebruik genomen zijn;
    • Installatie vanaf 1 MW moeten binnen 3 jaar in gebruik genomen zijn.

Rol Subvention

Subvention heeft veel ervaring met deze subsidieregeling en bij de vorige openstellingen is met succes subsidie voor zonnepanelen toegekend voor de ingediende projecten. Wij verzorgen de subsidieaanvraag, dragen zorg voor de aanmelding bij CertiQ en afwikkeling van de SDE+-aanvraag. Wij begeleiden je graag van begin tot eind. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de subsidiespecialisten van Subvention in Zwolle (038 – 853 13 85) en Enschede (053 – 434 85 12) of vul ons contactformulier in.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag