De subsidieregeling (POP3) voor investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen biedt ook in 2019 weer geld voor mechanisatie in de Veenkoloniën. Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van modernere installaties en machines voor onkruidbestrijding, grondbewerking, precisielandbouw, drift reducerende technieken, het tegengaan van bodemverdichting, een windturbine of elektrische voertuigen.

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen in de Veenkoloniën 2019

De investeringen die in aanmerking komen voor subsidie zijn opgenomen in een investeringslijst met zeven categorieën:

  • Mechanische onkruidbestrijding/loofbehandeling
  • Grondbewerking en het combineren van bewerkingen
  • Systemen voor precisielandbouw
  • Drift reducerende technieken
  • Duurzame bewaartechnieken
  • Bodemverdichting
  • Energie: windturbine of elektrische werktuigen

Bekijk hier de volledige investeringslijst.

Hoeveel bedraagt de subsidie voor de Veenkoloniën?

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 100.000. De subsidiabele kosten moeten dus minimaal € 25.000 bedragen. Het subsidieplafond voor deze openstelling is € 4.600.000.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

  • Minimaal 50% van het areaal van de landbouwonderneming ligt in de Veenkoloniën*.
  • Een landbouwbedrijf kan één keer subsidie aanvragen.
  • Een aanvraag mag bestaan uit maximaal drie verschillende investeringscategorieën. Per investeringscategorie mogen wel meerdere investeringen worden aangevraagd.

* Onder Veenkoloniën wordt verstaan het grondgebied van de gemeenten; Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Midden-Groningen, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde.

Waar moet ik verder rekening mee houden bij een subsidieaanvraag?

De openstelling is van 24 juni tot en met 29 augustus 2019. Omdat alle investeringscategorieën dezelfde score hebben, heeft dit geen invloed op de rangschikking. Bij overschrijding van het subsidiebudget vindt er een loting plaats.

Subsidie aanvragen?

Wil je weten of jouw bedrijf op subsidie kan rekenen? Of wil je direct subsidie aanvragen voor jouw investering? Neem contact op met onze adviseurs Agrarisch Wilco Ruitenberg, Marco Laarman of Casper de Graaff via 038 – 853 13 85. Zij hebben veel ervaring met het aanvragen van dergelijke subsidies en denken met je mee.

Meer over Subvention Agrarisch.

Direct contact

Telefonisch via 038 – 853 13 85

Of maak gebruik van het contactformulier hieronder.

Stel jouw subsidievraag aan CasperMijn subsidievraag