De investeringsmodule van de regeling voor brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen (Sbv) biedt subsidie voor pluimveehouders die investeren in bewezen technieken voor de emissiereductie van fijnstof. De subsidie bedraagt 40% tot wel 80% van de subsidiabele investeringen.

De investeringsmodule van de Sbv is een tweejaarlijks terugkerende regeling. In volgende openstellingen komt de subsidie ook beschikbaar voor andere sectoren zoals melkvee, varkens, melkgeiten en vleeskalveren.

Waar kan ik als pluimveehouder subsidie voor aanvragen?

De investeringsmodule richt zich op investeringen in bewezen fijnstofreducerende technieken. In aanmerking voor subsidie komen kosten voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van één of meer van de volgende staltechnieken in de pluimveehouderij:

 • Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden – 49% fijnstofemissiereductie (RAV E 7.2, BWL 2009.18.V1).
 • Strooiselschuif bij volièrehuisvesting – 20% fijnstofemissiereductie (RAV E 7.10, BWL 2017.03).
 • Positieve ionisatie met koolstofborsteltjes – 31% fijnstofemissiereductie (RAV E 7.15 / F 6.11, BWL 2020.03).
 • Negatieve ionisatie met coronadraden, met 40 emitters per meter – 52% fijnstofemissiereductie (prikkeldraad) (RAV E 7.16, BWL 2020.04).
 • Positieve ionisatie door middel van ionisatie-units met ingebouwde coronadraden en collectoroppervlak – 16% fijnstofemissiereductie (RAV E 7.17, BWL 2020.05).

 Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor de investeringsmodule?

 • Je bent pluimveehouder (sectoren vleeskuikens, leghennen en kalkoenen).
 • De investering zorgt voor minimaal 45% minder fijnstof, eventueel in combinatie met een al aanwezige fijnstof reducerende techniek, bijvoorbeeld een warmtewisselaar.
 • De nieuwe techniek wordt binnen twee jaar na toekenning geïnstalleerd.
 • Het subsidiebedrag is minimaal € 4.000.

Hoeveel bedraagt de subsidie voor pluimveehouders?

Standaard worden 40% van de subsidiabele kosten vergoed. Dit wordt verhoogd met 20% voor elk van de onderstaande punten:

 • Je bent onder de 41 jaar of maximaal 5 jaar landbouwer.
 • Er worden extra kosten gemaakt om de natuurlijke omgeving, de hygiëne of het dierenwelzijn te verbeteren.

Als beide punten gelden, wordt het subsidiepercentage met 40% verhoogd.

Maximale subsidie:

 • € 35.000 voor iedere pluimveestal.
 • € 140.000 voor iedere locatie van een pluimveehouderij.
 • € 500.000 voor iedere pluimveehouderij.

Voor de eerste openstelling van deze subsidie is in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar voor pluimveehouders.

Hoe wordt mijn subsidieaanvraag beoordeeld?

De beoordeling gaat op basis van een tender. Het budget wordt verdeeld onder pluimveehouders die het hoogst scoren aan de hand van deze twee criteria:

 • Een techniek in een bestaande stal (2 punten), bij nieuwbouw (1 punt). Bij meerdere stallen geldt een gemiddelde.
 • Het bedrijf in een pluimveedichtgebied ligt (3 punten).

Sbv-subsidie aanvragen?

Tot en met 2024 kun je twee keer per jaar subsidie aanvragen. De eerste openstelling loopt van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 17:00 uur en is gericht op pluimveehouders. In volgende openstellingen komt de subsidie ook beschikbaar voor andere sectoren zoals melkvee, varkens, melkgeiten en vleeskalveren.

Ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem dan contact op met een van de subsidieadviseurs Agrarisch: Marco Laarman, Wilco Ruitenberg of Casper de Graaff. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan CasperMijn subsidievraag