In september publiceerde de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een update over de stand van zaken van de ISDE. Omdat alle nieuwbouw nu gasloos moet, wordt er veel geïnvesteerd in warmtepompen. Dit zorgde voor druk op het budget. Daarom is het budget voor 2019 opgehoogd van € 100 miljoen naar € 160 miljoen.

Stand van zaken ISDE 2019 

In januari tot en met oktober 2019 zijn 34.128 aanvragen ingediend. De totaal (geschatte) claim van deze aanvragen bedraagt € 123 miljoen.

De subsidiemogelijkheden voor een pelletkachel of biomassaketel in 2019 benutten? 

Wil jij in 2019 nog gebruikmaken van de subsidiemogelijkheden voor een pelletkachel, biomassaketel, warmtepomp of zonneboiler? Neem dan vrijblijvend contact op met Casper de Graaff via 038 – 853 13 85 om de mogelijkheden voor jouw bedrijf te bespreken.

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) in het kort 

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is een geldelijke subsidie voor de aanschaf van duurzame installaties zoals zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.  

De belangrijkste voorwaarden: 

  • De hoogte van de subsidie hangt af van het merk, type en vermogen van de installatie.  
  • Een koopopdracht mag pas worden gegeven na de subsidieaanvraag. 
  • Binnen 12 maanden na subsidieverlening dient het apparaat in gebruik te zijn. 
  • Bij nieuwbouw wordt alleen subsidie verstrekt voor een duurzame installatie wanneer deze wordt toegepast om verder te verduurzamen dan de wettelijke EPC-eis uit het Bouwbesluit.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan CasperMijn subsidievraag