Agrarische ondernemers en loonwerkers in Gelderland kunnen subsidie krijgen met twee nieuwe regelingen gericht op waterbeheer. Eén POP3-regeling voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen en één regeling voor agrarisch waterbeheer door loonwerkbedrijven. De subsidie voor de regelingen bedraagt in beide gevallen 40% van de subsidiabele kosten.

Waterbeheer door agrarische ondernemingen

POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen – Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Gelderland (tender)

De provincie Gelderland stelt van 20 augustus tot en met 17 september 2018 de subsidieregeling open voor fysieke investeringen die bijdragen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Gelderland.

Beschikbare subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum subsidiebedrag van € 20.000. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 10.000 bedragen. Het beschikbare budget voor deze subsidieregeling is € 1,2 miljoen.

Investeringslijst met maatregelen en fysieke investeringen water

Landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen die voorkomen op de investeringslijst. Deze lijst bevat investeringen op het gebied van:

  • Gebruik van mest en nutriënten
  • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • Hydrologische maatregelen
  • Maatregelen voor de erfsituatie en bedrijfsgebouwen
  • Bodemmaatregelen
  • Diverse maatregelen gericht op een afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen

Tendersystematiek van toepassing

Na de openstellingsperiode worden de volledig ingediende aanvragen beoordeeld op basis van het tenderprincipe. Deze aanvragen worden vergeleken op inhoud waarbij een rangschikking volgt op basis van de behaalde score. De projecten met de meeste punten worden als eerste toegekend.

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)

De subsidieregel is gekoppeld aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Gelderland binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Met POP3-regelingen zoals deze biedt de Europese Unie subsidie voor thema’s als innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht binnen de agrarische sector.

Agrarisch waterbeheer door loonwerkbedrijven

Naast de regeling voor landbouwers, is er ook een subsidieregeling gericht op loonwerkers. Investeringen die bijdragen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn water komen in aanmerking voor de regeling ‘Agrarisch waterbeheer door loonwerkbedrijven’. Het aanvragen van deze subsidie kan vanaf 1 oktober 2018 tot uiterlijk 31 maart 2019.

Investeringslijst: Welke investeringen komen in aanmerking voor subsidie?

Bij de investeringen in machines, systemen of technieken is de aankoop en montage, of meerkosten ten opzichte van standaardmachines, subsidiabel. Investeringen binnen de volgende thema’s komen in aanmerking voor subsidie:

  • Gebruik mest en nutriënten
  • Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  • Maatregelen voor de erfsituatie en bedrijfsgebouwen
  • Bodemmaatregelen

De volledige investeringslijst voor agrarisch waterbeheer door loonbedrijven is hier te vinden. Alleen investeringen die op deze lijst staan, komen in aanmerking.

Subsidiebudget en voorwaarden

De voorwaarden zijn grotendeels gelijk aan de regeling voor landbouwers. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. De subsidie bedraagt ten minste € 3.000 en is maximaal € 20.000. Dat betekent dat de subsidiabele kosten minimaal €7.500 moeten bedragen. Het beschikbare budget voor deze subsidieregeling is € 1 miljoen.

Je kunt subsidie aanvragen totdat het subsidiebudget op is. Het is dus mogelijk dat de regeling eerder sluit wegens overschrijving. Wettelijk verplichte maatregelen komen niet in aanmerking. Er wordt alleen subsidie verstrekt aan bovenwettelijke maatregelen. Je kunt maximaal één keer per kalenderjaar subsidie ontvangen.

De subsidieregelingen in één overzicht

Regeling Subsidie Subsidiabele kosten Subsidiemaximum Budget Openstelling Beoordeling
Fysieke investeringen landbouw-water 40% > € 10.000 € 20.000 € 1,2 miljoen 20 augustus 2018 t/m
17 september 2018
Tender
Agrarisch waterbeheer door loonwerkbedrijven 40% > € 7.500 € 20.000 € 1 miljoen 1 oktober 2018 t/m
31 maart 2019
First come,
first served

 

Subsidie aanvragen?

Wil je voor jouw bedrijf subsidie aanvragen voor één van deze regelingen? Of wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem contact op met Wilco Ruitenberg, subsidieadviseur van team Agrarisch via 038 – 853 1385.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag