De minister van Financiën Wopke Hoekstra bood op dinsdag 18 september het koffertje met de plannen van het kabinet voor het komende jaar aan de Tweede Kamer aan. Lees hier wat de Miljoenennota en de Rijksbegroting betekenen voor de landbouw en jouw organisatie in 2019.

Koning spreekt waardering landbouw uit in troonrede

In de troonrede sprak Koning Willem-Alexander zijn waardering uit voor boeren, tuinders en vissers. Doordat het beter gaat met de economie, is er ruimte om te investeren in de landbouw.

Dat gaat gebeuren door ‘gerichte maatregelen om landbouw en natuur meer met elkaar te verbinden‘. Daarnaast komt er een fonds voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen.

Fonds voor jonge boeren

Meer dan twee derde van de boeren in Europa is ouder dan 55 jaar. Naast bestaande regelingen gericht op de ondersteuning van jonge landbouwers, is in het regeerakkoord € 75 miljoen vrijgemaakt specifiek voor de overname van gezinsbedrijven en investeringen in innovatie. De exacte plannen moeten nog verder worden uitgewerkt.

Aanpak geuroverlast varkenshouderij

Geuroverlast door varkenshouderijen zorgt in toenemende mate voor, zoals in de Rijksbegroting beschreven, “… aantasting van het leefklimaat, maatschappelijke onrust en daarmee een negatieve waardering van de sector”. Daarom is een aanpak met twee ‘sporen’ aangekondigd waarvoor geld vrij is gemaakt.

Voor het spoor van innovatie in stal- en veehouderijsystemen en brongerichte verduurzaming reserveert het kabinet € 60 miljoen, waarvan € 40 miljoen voor de varkenshouderij en € 20 miljoen voor melkgeiten en pluimvee. Daarnaast komt er € 120 miljoen beschikbaar voor het op korte termijn verminderen van de geuroverlast door varkensbedrijven in veedichte gebieden door het saneren en beëindigen van locaties of bedrijven die willen stoppen.

Energie-investeringsaftrek naar beneden, meer budget Milieu-investeringsaftrek

Het percentage Energie-investeringsaftrek (EIA) gaat in 2019 omlaag. Over de winst van 2019 is het aftrekpercentage 45% van de investeringskosten. In 2018 is dit nog 54,5%. Het budget van € 147 miljoen blijft wel hetzelfde als in 2018. Het vrijvallende budget blijft binnen de EIA beschikbaar en komt ten goede aan verbreding van de EIA in verband met het klimaatakkoord. Het is daarom interessant nog dit jaar te investeren om gebruik te maken van het hogere aftrekpercentage.

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek (MIA) blijven ongewijzigd. Afhankelijk van de categorie komt een investering in aanmerking voor 13,5%, 27% of 36% investeringsaftrek. Het budget wordt wel verhoogd naar € 107 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is € 32 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2019 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Positieve evaluatie leidt tot voortzetting fiscale regelingen

De evaluatie van de Energie- en Milieu-investeringsaftrek was positief, wat resulteert in een zogenaamde horizonbepaling voor de komende 5 jaar. Dit betekent dat de Energie- en Milieu-investeringsaftrek en de Vamil in ieder geval tot en met 2023 worden voortgezet.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag