Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) biedt grote subsidiekansen voor thema’s als innovatie, modernisering en verduurzaming in de agrarische sector. Het stimuleren van bepaalde investeringen moet bijdragen aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit of nieuwe marktconcepten. Ook is er speciale aandacht voor jonge boeren.

De regelingen verlopen per provincie en thema. Actuele openstellingen zijn:

  • Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering Flevoland (tot en met 11 januari 2019)
  • Fysieke investeringen Friesland (tot en met 15 januari 2019)
  • Fysieke investeringen (biologisch) Groningen (tot en met 14 december 2018)

Voor hierboven genoemde regelingen bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele kosten uit de betreffende investeringslijst. De overige 60% dient zelf te worden gefinancierd. Elk bedrijf kan één keer subsidie aanvragen.

De beoordeling van de aanvragen gaat op basis van het tenderprincipe. Dat wil zeggen dat de aanvragen met de meeste punten of de beste beoordeling het eerst worden gehonoreerd. Het is daarbij belangrijk om aanvragen vóór het eind van de indieningstermijn volledig in te dienen en zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de doelstellingen en selectiecriteria van de regeling.

De regelingen verlopen per provincie en thema. Hieronder vatten we de subsidiabele investeringen en voorwaarden per regeling samen.

POP3 Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering Flevoland

De POP3 subsidieregeling richt zich in Flevoland op onder andere nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, energiegebruik, klimaatmitigatie en biodiversiteit. De kosten voor gebouwen, grond, machines en installaties, haalbaarheidsstudies, adviseurs, software en personeel zijn allemaal subsidiabel zolang de investering bijdraagt aan één van de volgende thema’s:

  • Een meerwaardestrategie in plaats van een kostenreductiestrategie.
  • Het beter beheren van productrisico’s en versterken van positie in de handelsketen.
  • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
  • Aanpassingen voor een betere klimaatbestendigheid.
  • Verbetering van de biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

Openstelling: 29 oktober 2018 tot en met 11 januari 2019
Subsidiebedrag: Minimaal € 100.000 en maximaal € 250.000
Budget: € 2.430.000

POP3 Fysieke investeringen Friesland

In Friesland biedt de POP3-regeling fysieke investeringen subsidie voor onder andere machines voor mechanische onkruidbestrijding en niet-kerende grondbewerking, precisielandbouw, zaai- en spuittechnieken, huisvesting voor vee, landverzorging en weidegang. Bekijk hier de volledige investeringslijst van de subsidiabele kosten.

Openstelling: 22 oktober 2018 tot en met 15 januari 2019
Subsidiebedrag: minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000
Budget: € 2.000.000

POP3 Fysieke investeringen (biologisch) Groningen

De POP3-regeling is in de provincie Groningen gericht op fysieke investeringen in de biologische landbouw om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Investeringen in machines voor grondbewerking of rijpaden, verwerking van krachtvoer en de huisvesting van dieren zijn subsidiabel. Bekijk de volledige investeringslijst waarvoor subsidie te verkrijgen is.

Openstelling: 12 november 2018 tot en met 14 december 2018
Subsidiebedrag: minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000
Budget: € 1.500.000

Subsidie aanvragen?

Wil je subsidie aanvragen of meer weten over de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Neem contact op met één van onze adviseurs Agrarisch Marco Laarman of Wilco Ruitenberg  via 038 – 853 1385 of stel jouw vraag via ‘Mijn subsidievraag’.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag