Agrarisch ondernemers in Drenthe kunnen binnenkort weer subsidie krijgen voor de aanschaf van installaties en machines om hun bedrijf te verduurzamen. In aanmerking voor de POP3-subsidie komen investeringen met betrekking tot onder andere mechanische onkruidbestrijding, precisielandbouw, bodemverdichting, erfafspoeling en energie(opwekking).

Waarvoor kan ik POP3-subsidie krijgen?

De POP3-regeling in Drenthe biedt subsidie voor investeringen van de investeringslijst in de volgende categorieën:

  • Mechanische onkruidbestrijding/loofbehandeling
  • Grondbewerking
  • Precisielandbouw
  • Drift reducerende technieken
  • Duurzame bewaar- en overslagtechnieken
  • Bodemverdichting
  • Energie
  • Veehouderij
  • Erfafspoeling
  • Tuinbouw en fruitteelt

Voorwaarden POP3-regeling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering Drenthe

De POP3-regeling met de volledige naam ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Drenthe 2019’ biedt subsidie voor het versterken van de duurzaamheidspositie. De subsidie bedraagt 40% van de investeringskosten voor bovenstaande categorieën.

De openstelling is van maandag 8 april 2019 tot en met vrijdag 17 mei 2019. Het subsidiebedrag is minimaal € 10.000 en maximaal € 60.000. Het subsidieplafond is € 2.000.000.

Waar moet ik rekening mee houden bij een subsidieaanvraag?

De beoordeling gaat op basis van het tenderprincipe. Dit houdt in dat alle ingediende aanvragen worden beoordeeld op aansluiting bij de criteria van de regeling. Daarom is het belangrijk om te beoordelen of de investeringen bijdragen aan een verbetering van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit of marktpositie.

Elke investeringscategorie wordt gescoord op drie criteria: duurzaamheid, innovatie en ergonomie. Het afgeronde gemiddelde op een heel getal, vormt de score voor rangschikking.

Het totale budget van € 2.000.000 wordt gelijkmatig verdeeld over de investeringscategorieën.

Let op: de voorwaarden en subsidiabele investeringen zijn nog onder voorbehoud van wijzigingen vanuit de subsidieverstrekker. Neem contact met ons op voor de laatste stand van zaken. 

POP3-subsidie aanvragen?

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf? Onze adviseurs Agrarisch hebben veel ervaring met het aanvragen van POP3-regelingen op gebied van innovatie en modernisering, waterbeheer en jonge boeren en helpen je graag de subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen. Neem contact op met subsidieadviseur Wilco Ruitenberg via 038 – 853 13 85 of gebruik ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag