POP3-regelingen bieden grote subsidiekansen voor de landbouw. Het geld voor deze regelingen komt beschikbaar via de gebruikelijke openstellingen per provincie en per thema. In dit artikel zetten we de relevante POP3-openstellingen voor 2021 op een rij.

Relevante POP3-openstellingen

POP3 Innovatie Kalverhouderij Gelderland

Van 3 mei tot en met 12 juli 2021 is de POP3-regeling voor innovatie in Kalverhouderij in Gelderland open.

Met deze subsidie kunnen vleeskalverhouders investeren in een innovatief en duurzaam stalsysteem waarbij de uitstoot van schadelijke stoffen vermindert en wat een effectmeting aantoont. Subsidie aanvragen kan voor een innovatieproject bestaande uit twee fasen:

  1. Fysieke investeringen in een vernieuwend en duurzaam stalsysteem.
  2. Het meten van het effect dat deze investeringen hebben op de stalemissies vanuit een vleeskalverhouderij.

Hierbij gelden een paar belangrijke voorwaarden:

  • Je kunt subsidie krijgen voor fase 1 en 2 samen, of alleen voor fase 2.
  • De aanvrager is een samenwerkingsverband met minimaal één vleeskalverhouderij, die ook eindgebruiker is van het vernieuwende stalsysteem, en een andere partij.
  • Er is sprake van een bovenwettelijke investeringen in een stalsysteem. Het moet dus gaan om extra investeringen bovenop de regels die al gelden voor een stalsysteem.
  • Je bent nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, aangegaan voordat je subsidie aanvraagt.

Komende POP3-openstellingen:

  • Fysieke investeringen Flevoland in 2e helft van 2021
  • POP3+ Subsidie Samenwerking voor innovaties Utrecht, openstelling 5 juli tot en met 24 september 2021
  • POP3 Jonge landbouwers, verwachte openstelling vanaf december 2021

We werken dit overzicht bij als er meer bekend is over concrete invulling.

Hoe ziet een POP3-aanvraag eruit?

Beoordeling van de subsidieaanvragen voor POP3(+) gebeurt vrijwel altijd volgens een tendersystematiek. Bij een tender worden alle aanvragen beoordeeld en gerangschikt, waarbij alleen de best beoordeelde aanvragen subsidie krijgen. Rangschikking gaat op basis van het toekennen van punten volgens selectiecriteria zoals effectiviteit, haalbaarheid, urgentie en efficiëntie.

Bij een tender is het belangrijk een aanvraag goed voor te bereiden. De aanvraag moet inclusief bijlagen en een toelichting op de begroting vóór de sluitingsdatum binnen zijn.

POP3 in 2021 en 2022 verlengd als POP3+

Het 3e Plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 wordt met twee jaar verlengd. Voor 2021 en 2022 geldt dit zogenaamde POP3+ totdat de nieuwe GLB-periode ingaat in 2023.

>> Lees hierover meer

Jouw subsidiemogelijkheden?

Wil je POP3-subsidie aanvragen of meer weten over de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf? Wij hebben veel ervaring met POP3-aanvragen en helpen je daar graag bij.

Neem contact op met een van onze adviseurs Agrarisch Wilco Ruitenberg of Marco Laarman. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag