Voor landbouwers in Overijssel is het mogelijk subsidie te krijgen voor fysieke investeringen die:

  • nodig zijn voor het ontwikkelen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen;
  • zorgen voor de bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector.

De investeringen moeten betrekking hebben op de thema’s die in lijn liggen met het uitvoeringsprogramma Agro&Food 2016-2019 van de provincie Overijssel. In hoofdlijnen zijn dit:

  • verschuiving bestaande kostenreductiestrategie naar meerwaardestrategie;
  • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen, verminderen van marktfalen;
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen;
  • klimaatmitigatie;
  • klimaatadaptatie;
  • verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;
  • behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

 

Openstelling & budget

De Overijsselse regeling Fysieke investeringen voor innovaties in de landbouw is opengesteld tot en met 22 februari 2019. Het totale beschikbare budget bedraagt € 899.172.

Meer weten?

Benieuwd of je gebruik kunt maken van deze regeling? Neem vrijblijvend contact op met Marco Laarman via 038 – 853 13 85 of gebruik het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag