Op dinsdag 29 oktober gaat de najaarsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2019 van start. De openstelling verloopt wederom in drie fases met verschillende basisbedragen. De najaarsronde van de SDE+ 2019 is de laatste in de huidige vorm, vanaf 2020 komen nieuwe categorieën voor CO2-reductie.

De SDE+ stimuleert ook in 2019 de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Onderstaande tabel geeft het verloop van de drie fases met bijbehorende fasegrenzen aan. Alle bedragen en wijzigingen per categorie staan in de Kamerbrief van Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Het verloop van de drie fases met bijbehorende fasegrenzen

Fase Open Fasegrenzen elektriciteit en warmte* (€/kWh) Fasegrenzen hernieuwbaar gas (€/kWh)
Fase 1 29 oktober, 9:00 uur 0,090 0,064
Fase 2 4 november, 17:00 uur 0,110 0,078
Fase 3 11 november, 17:00 uur 0,130 0,092

* Ongeacht bovenstaande fases is de maximale vergoeding voor PV-installaties tot 1 megawattpiek afgetopt op 9,9 cent per kWh en voor installaties van meer dan 1 megawattpiek op het dak 9,2 cent per kWh.

Nieuw: Transportindicatie netbeheerder nodig

Vanaf de SDE+-najaarsronde 2019 moet bij de aanvraag een transportindicatie van de netbeheerder worden bijgevoegd. Dit is een nieuwe maatregel om capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet te beperken.

SDE+ vanaf 2020 verbreed met CO2-reductie

Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed. Waar de regeling zich tot en met 2019 nog richt op duurzame energieproductie, wordt dit vanaf 2020 uitgebreid met CO2-reductie. Deze verruimde regeling gaat SDE++, ofwel Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie heten. Lees meer over de SDE++ vanaf 2020 in ons eerdere artikel.

SDE+ 2019 subsidie aanvragen?

Het is belangrijk een subsidieaanvraag voor de SDE+ in de juiste fase te doen. De hoogte van de subsidie en de bijbehorende voorwaarden zijn namelijk verschillend per fase. Onze subsidieadviseurs hebben veel ervaring met SDE+-aanvragen. Zij helpen je graag bij het gehele traject.

Vragen over de SDE+-regeling in 2019 of daarna? Neem vrijblijvend contact op met Wilco Ruitenberg via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.

De SDE+ in het kort

Met de SDE+ stimuleert de overheid de productie van duurzame energie. De subsidieregeling is onderdeel van het beleid dat voortkomt uit het Klimaat- en Energieakkoord. Eén van de doelstellingen is het aandeel van duurzame energie verhogen naar 14% in 2020 en 16% in 2023. De SDE+ doet dit door het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en grijze stroom- of gasprijs te subsidiëren.

De SDE+ stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind
  • Windenergie op zee
  • Zon

Hoeveel subsidie je krijgt, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die je produceert.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag