Op de nieuwe Milieulijst voor 2020 staan 52 nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervallen 23 bedrijfsmiddelen uit 2019. Ook wordt jaarlijks de formulering van veel bedrijfsmiddelen versoepeld of aangescherpt. We zetten de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten van de MIA en Vamil op een rij voor de agrarische sector. 

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek er in 2020?

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven in 2020 ongewijzigd. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 13,5%, 27% of 36% investeringsaftrek. Het budget gaat wel omhoog naar € 124 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2020 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Nieuwe mogelijkheden Milieulijst 2020 voor de landbouw

Op het agrarische vlak komen onderstaande nieuwe bedrijfsmiddelen in aanmerking voor MIA in 2020:

 • Circulaire PV-panelen met terugnamegarantie
 • Versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven (niet zijnde landbouwfolie/plastic)
 • Apparatuur voor het aanbrengen van mulch
 • Gertrokken elektrische voermengwagen voor rundvee
 • Elektrische verreiker
 • Elektrische of waterstof(bestel)auto’s of voertuigen
 • NOx-reductiesysteem voor een mobiel werktuig (aanpassen bestaande situatie)

Bedrijfsmiddelen die per 2020 niet meer voor MIA/Vamil in aanmerking komen

Een aantal subsidiabele investeringen van 2019 te vervallen op de Milieulijst van 2020. Voor de agrarisch sector gaat dat voornamelijk om de volgende investeringen:

 • Spuitmachine met driftbeperkend systeem
 • Emissiearme houtgestookte ketel
 • Mobiele machine met biologische hydrauliekolie (niet zijnde een land- of bosbouwtrekker)

De belangrijkste mogelijkheden met MIA/Vamil voor de agrarische sector in 2020

Hieronder tref je een selectie aan van de belangrijkste mogelijkheden:

 • Proefstallen
 • Biologische stallen met vermindering van ammoniakreductie
 • Maatlat Duurzame Veehouderij stallen
 • Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
 • Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag
 • Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)
 • Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)
 • Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest
 • Autonome mestverzamelrobot > opzuigen van koemest op dichte stalvloeren
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten
 • Monitoring diergezondheid in melkveehouderij
 • Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
 • Stofemissiereducerende techniek voor pluimveestallen
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • Emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw-, veehouderij, bloembollen-, fruit of boomteelt
 • GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
 • Meetsensor voor gewasparameters
 • Fertigatiesysteem (druppelirrigatiesysteem)
 • Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening (met doponafhankelijk aansturing)
 • Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur
 • Intrarijwieder
 • Mechanische onkruidbestrijding met GPS systeem
 • Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt
 • Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem
 • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen
 • Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen of uien
 • Verwarmingsketel met low-NOx-brander
 • Filterinstallatie voor hout- en pelletstook
 • Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels
 • Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation
 • Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw
 • Elektrisch of hybride aangedreven mobiele machines / voertuigen
 • Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht

Milieu-investeringsaftrek 2020 aanvragen?

Om gebruik te maken van de regeling moet de opdrachtverstrekking plaatsvinden in 2020. De MIA/Vamil-aanvraag dient binnen drie maanden na opdracht te zijn ingediend.

Wil jij weten wat de wijzigingen voor jou betekenen of welke nieuwe mogelijkheden de Milieulijst 2020 biedt? Neem contact op met onze subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman, Wilco Ruitenberg of Casper de Graaff. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag