Op 27 december 2018 publiceerde de RVO de nieuwe Milieulijst voor 2019. Hierop staan 42 nieuwe bedrijfsmiddelen en vervallen er 30 uit 2018. We zetten de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten op een rij voor de agrarische sector. 

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek (MIA) er in 2019 uit?

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek blijven in 2019 ongewijzigd. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 13,5%, 27% of 36% investeringsaftrek (MIA). Het budget gaat wel omhoog naar € 114 miljoen. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2019 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Vervallen codes

Ten aanzien van de agrarische sector komen twee codes te vervallen, namelijk:

 • mobiele machines met verminderde luchtzijdige emissie, en;
 • milieuvriendelijke machines.

 

Nieuwe mogelijkheden

Op het agrarische vlak zijn onderstaande nieuwe bedrijfsmiddelen van toepassing per 2019:

 • Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)
 • Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)
 • Autonome mestverzamelrobot > opzuigen van koemest op dichte stalvloeren
 • Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten
 • Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt
 • Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht
 • Mobiele machine met biologische hydrauliekolie (niet zijnde een land- of bosbouwtrekker)

De belangrijkste MIA/Vamil-mogelijkheden voor de agrarische sector

Hieronder tref je een selectie aan van de belangrijkste mogelijkheden:

 • Proefstallen
 • Biologische stallen met vermindering van ammoniakreductie
 • Maatlat Duurzame Veehouderij stallen
 • Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor rundvee
 • Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag
 • Monitoring diergezondheid in melkveehouderij
 • Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
 • Stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
 • Spuitmachine met bijv. sectie / doponafhankelijk aansturing of restvloeistofreductie
 • Intrarijwieder
 • Mechanische onkruidbestrijding met GPS systeem
 • Duurzame viskwekerij
 • Emissiearm erf bij een akkerbouw- of veehouderijbedrijf
 • Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem
 • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen
 • Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen of uien
 • Emissiearme houtgestookte ketel met een automatisch brandstofinvoersysteem en buffervat
 • Ontsmettingsinstallatie op basis van Electrolysed Chemical Oxidation
 • Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest
 • Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw
 • Lithiumhoudende accu’s
 • Elektrisch of hybride aangedreven mobiele machines

Kansen Milieulijst 2019 benutten?

Om gebruik te maken van de regeling moet de opdrachtverstrekking plaatsvinden in 2019. De MIA/Vamil-aanvraag dient binnen drie maanden na opdracht te zijn ingediend.

Wil jij weten wat de wijzigingen betekenen of welke nieuwe mogelijkheden de Milieulijst 2019 biedt?  Neem vrijblijvend contact op met Team Agrarisch via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag