Op 27 december 2021 publiceerde de RVO de nieuwe Milieulijst voor 2022. Hierop staan 32 nieuwe bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervallen 28 bedrijfsmiddelen uit 2021. De aftrekpercentages van de Milieu-investeringsaftrek gaan omhoog van 13,5%, 27% en 36% in 2021 naar respectievelijk 27%, 36% en 45% in 2022. Ook wordt jaarlijks de formulering van veel bedrijfsmiddelen versoepeld of aangescherpt. We zetten de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten van de MIA en Vamil op een rij voor de agrarische sector.

Hoe ziet de Milieu-investeringsaftrek er uit in 2022?

De percentages binnen de Milieu-investeringsaftrek zijn in 2022 fors verhoogd. Afhankelijk van de categorie komt een investering of bedrijfsmiddel in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek. Het budget gaat ook omhoog met € 30 miljoen naar € 144 miljoen voor 2022. Voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is wederom € 25 miljoen beschikbaar waarmee ook in 2022 tot 75% van milieu-investeringen kan worden afgeschreven.

Om gebruik te maken van de MIA/Vamil moet de opdrachtverstrekking plaatsvinden in 2022. De aanvraag indienen moet binnen drie maanden na opdracht.

Nieuwe mogelijkheden Milieulijst 2022

Op het gebied van landbouw komen onderstaande nieuwe bedrijfsmiddelen in aanmerking voor fiscale subsidie met de Milieu-investeringsaftrek in 2022:

 • Klimaat- en dierenmonitoringssysteem
 • Formalinevrij bad voor de desinfectie van klauwen van vee
 • Duurzame varkens- en pluimveestallen met bronmaatregel voor het verminderen van ammoniakemissie
 • Duurzame paardenstal
 • Stoomunit voor planten, uitgangsmateriaal of bloembollen
 • Chloorbleekloogvrije ontsmettingsinstallatie voor bloembollen (aanpassen bestaande situatie)
 • Elektrische aangedreven wiedbed
 • Regen- of spoelwateropslag voor het verdunnen van mest
 • Apparatuur voor het opwaarderen van plantaardige (rest)stromen tot voedingsmiddelen
 • Elektrisch aangedreven hoogwerker voor in de open lucht

Vervallen bedrijfsmiddelen MIA/Vamil in 2022

Een aantal subsidiabele investeringen van 2021 is vervallen op de Milieulijst van 2022. Voor de agrarisch sector gaat dat voornamelijk om de volgende investeringen:

 • Elektrisch aangedreven personenauto
 • Monitoring diergezondheid in melkveehouderij

MIA/Vamil voor de landbouw 

Hieronder hebben we een selectie gemaakt van de belangrijkste mogelijkheden van de Milieulijst 2022 voor de agrarische sector:

Algemeen

 • Insectenkweeksysteem
 • Verwerkingsapparatuur voor insecten
 • Hybride aangedreven land- of bosbouwtrekker met range-extender
 • Elektrische verreiker
 • Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht
 • Elektrisch of hybride aangedreven mobiele machines
 • Elektrische of waterstof(bestel)auto’s of voertuigen
 • Mobiel elektrisch hijswerktuig voor hoofdzakelijk in de open lucht
 • Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage
 • Emissiearm erf bij een bedrijf in de akkerbouw-, veehouderij, bloembollen-, fruit of boomteelt
 • Apparatuur of voorzieningen voor het combineren van akkerbouw of veeteelt met bomen en struiken
 • Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw
 • Verwarmingsketel met low-NOx-brander
 • Filterinstallatie voor hout- en pelletstook
 • Automatisch brandstofinvoersysteem of buffervat voor bestaande ketels of kachels

Veehouderij

 • Maatlat Duurzame Veehouderij stallen (Maximale bedragen per dierplek zijn verhoogd)
 • Proefstallen
 • Biologische stallen met reductie van de emissie van ammoniak
 • Systeem voor mixen van drijfmest met luchtbellen (aanpassen bestaande situatie)
 • Gasdichte voorziening voor een drijfmestopslag
 • Koelinstallatie voor drijfmest (aanpassen bestaande situatie)
 • Apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in varkens- of rundveestallen (aanpassen bestaande situatie)
 • Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest
 • Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser.
 • Autonome mestverzamelrobot voor opzuigen van koemest op dichte stalvloeren
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Elektrische krachtvoerinstallatie voor melkgeiten
 • Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen
 • Versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven (niet zijnde landbouwfolie/plastic)
 • Stofemissiereducerende techniek voor pluimveestallen
 • Ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel
 • Getrokken elektrische voermengwagen voor rundvee

Akkerbouw/glastuinbouw/bloembollen

 • Kas voor biologische teelt
 • Groen Label Kas voor (biologische) teelt
 • GPS-nauwkeurig systeem voor lokale meting van klimaatgegevens
 • Meetsensor voor gewasparameters
 • Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten
 • Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening (met doponafhankelijk aansturing)
 • Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur (alleen voor organische en dierlijke mest)
 • Intrarijwieder
 • Mechanische onkruidbestrijding met gps-systeem
 • Mulch-apparatuur
 • Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt
 • Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem
 • Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen
 • Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen, uien of wortelen
 • Elektrisch aangedreven hoogwerker voor de boom- en fruitteelt
 • Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom
 • Precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt

Milieu-investeringsaftrek en Vamil 2022 aanvragen?

Wil jij weten wat de mogelijkheden voor jouw bedrijf zijn? Neem contact op met onze subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman, Wilco Ruitenberg of Martijn Drent. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag