Per 1 januari 2020 worden pelletkachels en biomassaketels niet meer gesubsidieerd binnen de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). De subsidieregeling stimuleert tot dit jaar nog de aanschaf van duurzame installaties als warmtepompen, pelletkachels, zonneboilers en biomassaketels. Voor nieuwbouwprojecten vervallen ook de subsidiemogelijkheden op warmtepompen en zonneboilers. 

Het is belangrijk om jouw investeringsplannen af te stemmen en de ISDE zo spoedig mogelijk in 2019 aan te vragen.

Wat wijzigt er binnen de ISDE in 2020?

ISDE voor pelletkachels en biomassaketels stopt vanaf 2020

In het Klimaatakkoord is afgesproken, dat het kabinet kritisch moest kijken naar de stimulering van pelletkachels en biomassaketels. Uit deze evaluatie bleek dat de negatieve effecten van de uitstoot van koolmonoxide, fijnstof en stikstof  groter zijn dan het positieve effect op CO2-reductie. Het kabinet heeft op basis van deze uitkomsten besloten om de subsidie per 1 januari 2020 volledig te stoppen voor pelletkachels en biomassaketels.

Nieuwbouw

De ISDE stimuleert de aanschaf van duurzame installaties al sinds 2016, waarvan jaarlijks goed gebruik wordt gemaakt door onder andere agrariers, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en particulieren. Voor omgevingsvergunningen (nieuwbouwwoningen) die vanaf 1 juli 2018 zijn verleend, is het verplicht een woning aardgasvrij te realiseren. Hiermee stimuleert de regeling ook na 1 juli 2018 duurzame installaties, terwijl het door de wijziging van de Gaswet sowieso niet meer mogelijk is een woning te realiseren met aardgas. Dit is dan ook de reden om de subsidie voor warmtepompen en zonneboilers bij nieuwbouwprojecten te stoppen per 1 januari 2020.

Utiliteit

In de kamerbrief rondom de wijzigingen van de ISDE, wordt niet vermeld of duurzame installaties in nieuw te bouwen utiliteitspanden gesubsidieerd blijven. We hebben dit vraagstuk neergelegd bij de RVO en de reactie luidt dat het gaat om zowel nieuwbouwwoningen als om utiliteitsbouw, zoals kantoren en fabrieken.

De exacte inhoud en voorwaarden van de ISDE die vanaf 1 januari 2020 gelden, worden naar verwachting binnenkort gepubliceerd. Zodra er meer bekend is, berichten wij hierover.

Samenvattend

  • Subsidie voor pelletkachels en biomassaketels stopt per 1 januari.
  • Subsidie voor warmtepompen en zonneboilers kan niet meer worden aangevraagd voor nieuwbouwwoningen waarvan de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is verleend.
  • Subsidie voor warmtepompen en zonneboilers bij verduurzaming van bestaande bouw kan per 1 januari 2020 nog worden aangevraagd.

ISDE verlengd tot 2030

De ISDE wordt verlengd tot 2030. Ook wordt de regeling vanaf 2021 verbreed met het samenvoegen van de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). De SEEH stimuleert het toepassen van isolatiemaatregelen voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en particuliere woningeigenaars.

Vraag nog vóór 1 januari 2020 ISDE aan voor jouw investeringen

Alle investeringen die vóór januari 2022 gerealiseerd en opgeleverd worden, komen wellicht in aanmerking voor de ISDE. Per 1 november is nog € 37 miljoen budget beschikbaar voor 2019. We verwachten dat dit resterende budget snel op is. We helpen je graag bij de subsidiemogelijkheden vóór 1 januari 2020. Neem contact op met Casper de Graaff via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan CasperMijn subsidievraag