De Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) blijft in 2022 de subsidie voor warmtepompen, zonneboilers, PV-installaties (zonnepanelen) en kleinschalige windturbines. ISDE-subsidie aanvragen voor deze installaties voor duurzame energieopwekking kan alleen bij bestaande bouw. Nieuwbouw is net als in 2021 namelijk uitgesloten. In 2022 is het subsidiepercentage voor warmtepompen verhoogd van ongeveer 20% naar 30%.

Hoe ziet de ISDE 2022 eruit?

De ISDE subsidieert kleine installaties voor duurzame energieproductie die geen gebruik kunnen maken van andere subsidieregelingen, zoals de SDE++. Voor 2022 is € 258 miljoen budget beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst (aanvragen van 3 januari tot en met 31 december 2022) en in de volgende twee deelplafonds:

  • € 228 miljoen voor investeringen in een ruimteverwarmingstoestel, waterverwarmingstoestel of zonneboiler.
  • € 30 miljoen voor investeringen in installaties van de productie hernieuwbare elektriciteit, denk aan (kleine) PV-installaties en windturbines.

ISDE-subsidie aanvragen moet vóór de koopverplichting of opdrachtverstrekking. Na een afgegeven beschikking geldt de reguliere termijn van 12 maanden om de investering te realiseren.

Subsidie voor duurzame energieproductie

Voor zakelijke investeerders zijn vier investeringscategorieën te onderscheiden:

  • Warmtepompen (alleen bij bestaande bouw)
  • Zonneboilers (alleen bij bestaande bouw)
  • PV-installaties (zonnepanelen, alleen bij bestaande bouw)
  • Windturbinesm (kleinschalig)

Subsidie voor warmtepompen

De ISDE blijft in 2022 subsidie bieden voor kleine warmtepompen (tot 70 kW) in bestaande bouw. ISDE-subsidie voor warmtepompen bij nieuwbouw is uitgesloten. De onderstaande type warmtepompen komen voor subsidie in aanmerking:

  • Lucht/water warmtepomp
  • Water/water warmtepomp
  • Grond(Brine)/water warmtepomp

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het type en vermogen van de warmtepomp. De eisen aan warmtepompen zijn grotendeels gelijk gebleven aan 2021. Wel zijn de subsidievoordelen per kW (afhankelijk van efficiëntie) verhoogd.

Warmtepompen (ook groter dan 70 kW vermogen) worden ook binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) gesubsidieerd. Het voordeel van de EIA is dat deze regeling ook voor nieuwbouw geldt. ISDE en EIA kunnen niet voor dezelfde investering worden benut.

Subsidie voor zonneboilers

Zonneboilers met een apertuuroppervlakte tot 200 m2 bedoeld voor warm tapwater (eventueel in combinatie met ruimteverwarming) zijn subsidiabel binnen de ISDE. Grotere productie-installaties kunnen mogelijk gebruikmaken van de SDE++-regeling.

De subsidie wordt berekend op basis van de jaarlijkse zonne-energiebijdrage en het apertuuroppervlak.

Subsidie voor zonnepanelen (PV-installaties)

PV-installaties die zijn aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting en een opwekvermogen hebben vanaf 15 kWp worden sinds 2021 gesubsidieerd binnen de ISDE. De bovengrens van 100 kWp voor de PV-installatie is daarmee komen te vervallen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal kWp (gezamenlijk) opwekvermogen.

Dergelijke PV-installaties (kleinverbruikersaansluiting en minimaal 15 kWp) worden ook binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) gesubsidieerd. Het voordeel van de EIA is dat deze regeling ook voor nieuwbouw geldt. Je mag de ISDE en de EIA echter niet stapelen. Wij zoeken uit welke subsidieregeling het best bij jouw investering of project past. Ook voor de PV-installatie kan ISDE en EIA niet voor dezelfde investering worden benut.

Grotere energieopwekkingsinstallaties (en installaties aangesloten op een grootverbruikersaansluiting) kunnen mogelijk gebruikmaken van de SDE++-regeling.

Subsidie voor windturbines

Naast PV-installaties komen ook investeringen in één of meer windturbines in aanmerking voor subsidie. Voorwaarde is ook hier dat het gaat om een kleinverbruikersaansluiting. De grenzen van minimaal 50 m2 groot en het gezamenlijk rotoroppervlak (bij meerdere windturbines) van niet meer dan 500 m2 zijn komen te vervallen.

ISDE 2022 aanvragen?

We helpen je graag bij het inventariseren van jouw investeringen en subsidieaanvraag in 2022. Neem hiervoor contact op met één van onze adviseurs Agrarisch Marco Laarman, Wilco Ruitenberg of Martijn Drent 038 – 853 13 85 (locatie Zwolle) of via 053 – 434 85 12 (locatie Enschede). Je kunt ook gebruikmaken van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag