De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) biedt ook in 2021 een geldelijke subsidie voor duurzame installaties als warmtepompen en zonneboilers bij bestaande bouw. Met ingang van 1 januari 2021 komen ook investeringen in zonnepanelen en windturbines voor subsidie in aanmerking.

Hoe ziet de ISDE 2021 eruit?

De ISDE subsidieert kleine installaties voor duurzame energieproductie die geen gebruik kunnen maken van andere subsidieregelingen, zoals de SDE++. Voor 2021 is € 164 miljoen budget beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst (aanvragen van 4 januari tot en met 31 december 2021) en in de volgende twee deelplafonds:

 • € 124 miljoen voor investeringen in de productie van duurzame energie (exclusief PV-installaties en windturbines) en niet-zakelijke investeringen;
 • € 40 miljoen voor investeringen in de productie van duurzame energie door (kleine) PV-installaties en windturbines.

ISDE-subsidie aanvragen moet vóór de opdrachtverstrekking of koopverplichting. Nadat de beschikking is afgegeven geldt een termijn van 12 maanden om de investering te realiseren.

Subsidie voor duurzame energieproductie

Zowel ondernemers als particulieren kunnen ISDE-subsidie aanvragen. Hieronder de vier investeringscategorieën voor de zakelijke markt:

 • Warmtepompen (alleen bij bestaande bouw)
 • Zonneboilers (alleen bij bestaande bouw)
 • PV-installaties (zonnepanelen, alleen bij bestaande bouw)
 • Windturbines

Voor woningeigenaren vallen energiebesparende isolatiemaatregelen vanaf 2021 ook onder de ISDE. Voorheen verliep dit via de SEEH-regeling.

Subsidie voor warmtepompen

Voor kleine warmtepompen tot 70 kW in bestaande gebouwen kan ook in 2021 weer ISDE aangevraagd worden. ISDE-subsidie voor warmtepompen bij nieuwbouw is uitgesloten. De subsidie geldt voor:

 • Lucht/water warmtepomp
 • Grond/water warmtepomp
 • Water/water warmtepomp

Het subsidiebedrag wordt bepaald op basis van het vermogen en efficiëntie (COP) en is vooraf bekend.

Warmtepompen (ook groter dan 70 kW vermogen) worden ook binnen de Energie-investeringsaftrek (EIA) gesubsidieerd. Het voordeel van de EIA is dat deze regeling ook voor nieuwbouw geldt. Het is niet toegestaan beide regelingen voor dezelfde investering te benutten. Welke subsidie het meeste voordeel oplevert, is voor iedere situatie verschillend.

Subsidie voor zonneboilers

Zonneboilers met een apertuuroppervlakte tot 200 m2 bedoeld voor warm tapwater (eventueel in combinatie met ruimteverwarming) zijn subsidiabel bij bestaande bouw. Grotere productie-installaties kunnen mogelijk gebruikmaken van de SDE++-regeling.

De subsidie wordt berekend op basis van een vastgesteld vermogen per m2 apertuuroppervlak.

Subsidie voor zonnepanelen (PV-installaties)

Nieuw binnen de ISDE  is de subsidie voor zonnepanelen. Hierbij gaat het om een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3 x 80 ampère. De belangrijkste punten zijn:

 • Vermogen tussen 15 kWp en 100 kWp
 • Eigen netto elektriciteitsverbruik > 50.000 kWh
 • Gebouwgebonden installatie (alleen bestaande bouw)
 • De subsidie bedraagt € 125 per kWp

Zonnepanelen kunnen voor zowel de ISDE als voor de EIA in aanmerking komen. Helaas is het niet toegestaan om zonnepanelen voor beide regelingen aan te vragen. Laat je van te voren goed adviseren over welke regeling het interessantste is. Dit is voor iedere situatie weer anders!

Grotere energieopwekkingsinstallaties (en installaties aangesloten op een grootverbruikersaansluiting) kunnen mogelijk gebruikmaken van de SDE++-regeling.

Subsidie voor windturbines

Ook nieuw binnen de ISDE is de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor kleine windmolens. Het rotoroppervlak per windturbine moet minimaal 50 m2 groot zijn en het gezamenlijk rotoroppervlak (bij meerdere windturbines) niet meer dan 500 m2. De ISDE voor windturbines aanvragen kan alleen bij kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3 x 80 ampère.

De subsidie bedraagt € 66 per m2 rotoroppervlak. Voor de bekende kleine windturbines met een ashoogte van 15 tot 25 meter kom je daarmee op ongeveer € 9.000 subsidie. Een belangrijke voorwaarde is dat bij aanvraag van de subsidie de omgevingsvergunning al is aangevraagd. Bij de vaststelling moet deze afgegeven zijn.

ISDE 2021 aanvragen?

Wil jij weten welke nieuwe mogelijkheden de ISDE 2021 biedt? Neem contact op met onze subsidieadviseurs Agrarisch Marco Laarman of Wilco Ruitenberg. Dat kan via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag