In 2018 is voor het investeren in duurzame stallen opnieuw fiscale subsidie mogelijk. Om in aanmerking te komen, moet de stal voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Per 1 januari 2018 geldt een nieuwe versie van de maatlat en die is geldig voor de komende twee jaar.

Fiscaal voordeel

Voor stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij is er een fiscale subsidie mogelijk. Die bestaat uit twee delen. Enerzijds mag een stal die voldoet aan de gestelde eisen voor 75% willekeurig worden afgeschreven in plaats van een ‘normale’ afschrijving tot de helft van de WOZ-waarde. Daarnaast kan er voor duurzame stallen een extra aftrekpost mogelijk zijn tot 27% van de investering.

Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV)

De mogelijkheid om fiscale subsidie te ontvangen is alleen van toepassing bij investeringen in een van de volgende duurzame stallen:

 • Varkensstallen
 • Pluimveestallen
 • Kalver- en melkveestallen
 • Vleeskalkoenenstallen
 • Eendenstallen
 • Konijnenstallen
 • Melkgeitenstallen
 • Melkschapenstallen
 • Vleesveestallen

Binnen de Maatlat Duurzame Veehouderij zijn er zeven thema’s: ammoniak, dierenwelzijn, dierengezondheid, klimaat, fijnstof, bedrijf en omgeving en brandveiligheid.

Eisen & certificaat

Om in aanmerking te komen voor de Maatlat Duurzame Veehouderij, moet de stal voldoen aan een aantal belangrijke verplichtingen:

 • De stal is emissiearme
 • Er is daglicht in de stal
 • Voor biggen en vleesvarkens geldt een minimaal hokoppervlak en voor vleeskuikens een maximale bezetting per m²:
  – Minimaal 1,0 m² hokoppervlak voor vleesvarkens
  – Minimaal 0,4 m² hokoppervlak voor gespeende biggen
  – Maximaal 18 vleeskuikens per m² staloppervlak

Voordat de subsidie daadwerkelijk kan worden aangevraagd, moet er een certificaat stalontwerp zijn afgegeven. Dat kan voor stallen die voldoende punten behalen op de maatlat en dus voldoen aan de gestelde eisen. Certificaten kunnen alleen aangevraagd worden bij instellingen die erkend zijn door de Raad van Accreditatie.

Belangrijke wijzigingen 2018

In de nieuwe versie van de maatlat is er een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar:

 • Bij alle diercategorieën geldt een verplichte daglichteis.
 • Binnen het thema Ammoniak blijft de minimale ammoniakemissie voor 2018 gelijk aan de huidige eisen. Er kunnen alleen extra punten verdiend worden voor de ‘vrije ruimte’ als u kiest voor maatregelen die ammoniak aan de bron reduceren en meer ammoniak reduceren dan de minimale eis.
 • Bij een aantal diercategorieën zijn de bedragen die maximaal in aanmerking komen voor de MIA/Vamil verhoogd als voor een lagere bezetting wordt gekozen dan de basiseis.
 • Voor melkschapenstallen is het nu ook mogelijk om deze te certificeren volgens MDV.

Meer weten?

Meer weten over de kansen voor jouw bedrijf? Neem vrijblijvend contact met ons op via 038 – 853 13 85 of laat hier jouw gegevens achter. We denken graag met jou mee over de mogelijkheden!

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan JasperMijn subsidievraag