Investeer jij dit jaar in een emissiearm erf, dan kom je in aanmerking voor fiscaal voordeel. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water is het doel gesteld dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Boerenerven spelen daar een belangrijke rol in en de overheid wil daarom de investeringen in integraal emissiearmere erven stimuleren. In de MIA- en Vamil-regeling is per 1 januari 2018 een code ‘Emissiearm erf’ opgenomen.

Maatlat Schoon Erf

De Maatlat Schoon Erf is ontwikkeld om emissies te voorkomen uit mest, urine, compost, reinigingsmiddelen, gewasbescherming en veevoer. Door allerlei slimme maatregelen te nemen die op elkaar aansluiten kan een agrariër zijn emissie drastisch terugbrengen. Stichting Milieukeur (SMK) heeft de eerste versie gepubliceerd van het certificatieschema Maatlat Schoon Erf. Dat schema is geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Fiscaal voordeel

De investeringen in voorzieningen voor een emissiearm erf kunnen (deels) in aanmerking komen voor een fiscale subsidie. Denk bij investeringen aan bijvoorbeeld erfverharding, sleufsilo’s, vaste mestopslagen of wasplaatsen. De fiscale subsidie bestaat uit een extra aftrekpost van 13,5%. Naast deze extra aftrek mag het investeringsbedrag dat in aanmerking komt voor subsidie voor 75% willekeurig worden afgeschreven.

Belangrijke voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor fiscale subsidie, moet u voldoen aan de Maatlat Schoon Erf. We hebben de belangrijkste voorwaarden voor u op een rij gezet:

 • De Maatlat Schoon Erf gaat uit van een integrale benadering om erfemissies te voorkomen en is opgebouwd uit verplichte maatregelen en keuzemaatregelen.
 • Als een bepaalde activiteit voorkomt op een bedrijf dan moeten daarvoor verplichte maatregelen en de bijbehorende randvoorwaarden worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij aanwezigheid van getrokken of zelfrijdende spuitmachines op het bedrijf is de aanwezigheid van een daartoe uitgeruste wasplaats verplicht.
 • Bovenop de minimale randvoorwaarden kunnen nog extra voorzieningen worden toegepast die een positief effect hebben op de criteria. Met deze extra voorzieningen kunnen punten worden verdiend. Deelnemers moeten minimaal zes punten op de keuzemaatregelen behalen.
 • Er zijn criteria ontwikkeld op het gebied van:
  • emissies van mest(opslagen);
  • emissies bij het reinigen van werktuigen;
  • emissies uit voederopslagen;
  • de afvoer en tijdelijke opvang van hemelwater;
  • dieren op het erf;
  • het schoonhouden van erven.
 • De erven die in aanmerking komen voor een certificaat Maatlat Schoon Erf zijn de erven van agrariërs uit de sectoren rundveehouderij (melkvee, vleesvee en jongvee), schapenhouderij, geitenhouderij, akkerbouw en vollegrondsgroenten.

Meer weten?

Meer weten over de kansen die er voor jou liggen? Neem vrijblijvend contact op met Subvention Agrarisch via 038 – 853 13 85 of laat hier jouw gegevens achter. We denken graag met je mee over de mogelijkheden!

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag