De nieuwe Energielijst 2019 is gepubliceerd. Ook in 2019 zijn er voor energiebesparende investeringen en duurzame energie mogelijkheden in het kader van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Binnen alle categorieën op de Energielijst zijn nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd die in 2019 opgevoerd mogen worden voor de EIA. We zetten de nieuwe bedrijfsmiddelen en belangrijkste wijzigingen per categorie voor je op een rij.

Wijzigingen Energielijst 2019

Zoals al bekend, is het percentage Energie-investeringsaftrek voor 2019 verlaagd van 54,5% naar 45%. De meeste bestaande bedrijfsmiddelen en advieskosten van de Energielijst 2018 zijn ook in 2019 geldig, al dan niet gewijzigd of aangescherpt.

De belangrijkste wijziging is:

 • Het maximumbedrag bij zonnepanelen verdwijnt. De aftopping op maximaal € 750 per kW piekvermogen in 2018 is verwijderd van de Energielijst 2019 omdat het de toepassing van innovatieve systemen zoals zonvolgsystemen belemmert.

Nieuwe bedrijfsmiddelcodes op Energielijst 2019

Hieronder zetten we de nieuwe bedrijfsmiddelen per categorie op een rij:

Bedrijfsgebouwen
 • Warmtewerende coating voor toepassing op de buitenschil van koel- vrieshuizen.
Processen
 • Thermische isolatie voor bestaande procesinstallaties anders dan koel- of vriesruimten.
Duurzame energie
 • Accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit.
Energiebalancering
 • Opslag van duurzaam geproduceerde warmte (minimaal 1.000 m3) met een temperatuur van ten minste 40°C die geproduceerd is uit hernieuwbare of duurzame bronnen.
Energietransitie
 • Infraroodpanelen voor het verwarmen van werkplekken in ruimtes met een gemiddelde hoogte groter dan 4 meter.

De belangrijkste EIA-mogelijkheden voor de agrarische sector in 2019

Hieronder hebben we een selectie gemaakt van de belangrijkste mogelijkheden in 2019 voor jou:

 • HR luchtverwarmer
 • Warmteterugwinning uit luchtwassers
 • Verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen
 • Koeling door middel van verneveling
 • Warmteterugwinning uit ventilatielucht
 • Isolatie van bestaande constructie (toename R-waarde van minimaal 2,0)
 • Led verlichting voor bestaande gebouwen
 • Direct gasgestookte condenserende boiler
 • Energiezuinige koel en/of vriesinstallatie
 • Transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie
 • Energiezuinige ventilatie
 • Energie-efficiënte melkkoeling
 • Toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinning
 • Bandenspanningsregeling
 • Biomassaketel met vermogen tot 500 kW
 • Zonnepanelen met vermogen > 25 kWpiek (al dan niet in combinatie met reeds aanwezige panelen als ze daarop aangesloten worden) en kleinverbruikersaansluiting

Subsidiemogelijkheden met de Energielijst 2019 voor de Energie-investeringsaftrek

De Energielijst 2019 werd op 21 december 2018 door de RVO gepubliceerd. Om gebruik te maken van de EIA moet de opdrachtverstrekking plaatsvinden in 2019. De EIA-aanvraag dient binnen drie maanden na opdracht ingediend te zijn.

Wil jij weten wat de wijzigingen voor jou betekenen en welke mogelijkheden de Energielijst 2019 biedt? Neem contact op met Team Agrarisch via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag