Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt vast aan 2024 als ingangsjaar voor het verbod op daken met asbest. In 2018 is het budget van de subsidieregeling voor het verwijderen van daken met asbest na meerdere ophogingen helemaal uitgeput. Aanvragen zijn nog in te dienen, maar de kans is zeer klein dat deze nog worden gehonoreerd. Het is onduidelijk of er in 2019 nog subsidiemogelijkheden komen voor asbestsanering.

Resterende subsidie asbest uitgeput

Als het verbod op asbestdaken per 2024 ingaat, houdt dat in dat er per jaar meer dan 10 miljoen vierkante meter asbestdak moet worden gesaneerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelde daarom in 2016 een budget beschikbaar van in totaal € 75 miljoen met als doel asbestdaken versneld te verwijderen. Tot 2020 zou elk jaar een deel van dit budget vrijkomen. Door de grote hoeveelheid aanvragen is het budget elk jaar al meerdere malen naar voren gehaald en opgehoogd totdat het complete budget eind 2018 uitgeput was.

Met de verhogingen van het subsidieplafond, schoof het totale resterende budget naar voren. In 2016 en 2017 was dit met respectievelijk € 15 en € 26 miljoen ook al het geval. De resterende € 34 miljoen is voor het eind van 2018 uitgeput. Er blijft daardoor geen budget over voor 2019.

Hoe zag de subsidieregeling voor het verwijderen van asbest eruit?

De subsidieaanvraag moest voldoen aan een aantal voorwaarden. Mocht een nieuwe regeling komen dan zal deze naar verwachting in lijn liggen met de bestaande voorwaarden.

De subsidie bedroeg € 4,50 per m² verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Hiervoor golden onder andere de volgende voorwaarden:

  • Subsidie kan alleen achteraf worden aangevraagd. Dus pas na de verwijdering van het asbestdak, maar wel binnen zes maanden na de voltooiingsdatum.
  • Het is niet toegestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd.
  • Zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering van het asbestdak moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.
  • Alleen verwijdering van asbestdaken komt in aanmerking. Asbesthoudende gevels, goten, boeidelen en dakbeschot worden niet gesubsidieerd.

Meer weten?

Weet je niet of en wanneer je met jouw asbestdak aan de slag moet? Of wil je meer informatie over het verbod op asbestdaken? Neem vrijblijvend contact op met Wilco Ruitenberg van Subvention Agrarisch via 038 – 853 13 85 of laat jouw gegevens achter.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan WilcoMijn subsidievraag