Landbouwers in de provincie Flevoland kunnen subsidie aanvragen via de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’. Met deze subsidieregeling wil de provincie Flevoland het saneren van asbestdaken stimuleren en tegelijkertijd bedrijven aanmoedigen zonnepanelen te plaatsen. Het is zelfs zo dat ook isolatie van het dak subsidiemogelijkheden biedt. De subsidie is aan te vragen door zowel de eigenaar, pachter als erfpachter van het asbestdak. Subsidie blijft beschikbaar zolang er budget is. 

Hoeveel subsidie krijg ik voor het saneren van asbest?

Het maximumbedrag per locatie voor deze regeling is € 25.000. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal gesaneerde vierkante meters:

  • € 500 per locatie +
  • € 4,50 per m2 bij een totaal oppervlakte van > 250 m2
  • € 6,50 per m2 bij een totaal oppervlakte van ≤ 250 m2
  • € 2,00 per m2 extra als er ook isolatie (3.5 m2 K/W) aangebracht wordt op het gesaneerde dak

Wat zijn de voorwaarden voor subsidie?

Zoals de naam van de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ al zegt, is het plaatsen van zonnepanelen verplicht. Omdat niet ieder dak hiervoor geschikt is, door bijvoorbeeld windrichting of hellingshoek, hoeven de zonnepanelen niet op hetzelfde dak gelegd te worden als waar de asbest af komt. Een vereiste is wel dat de zonnepanelen in de provincie Flevoland geplaatst worden.

Het minimale vermogen van de installatie is afhankelijk van het gesaneerde dakoppervlak:

  • Minimaal 1,5 kWp (ongeveer 6 panelen) bij ≤ 250 m2
  • Minimaal 5 kWp (ongeveer 16 panelen) bij > 250 m2

Voorbereiding subsidieaanvraag

Een aanvraag vraagt wel om enige voorbereiding. De aanvrager moet namelijk de volgende documenten indienen:

  • Getekende offerte of overeenkomst voor het verwijderen en afvoeren van asbest met daarin expliciet het aantal vierkante meters dak en de daarbij behorende kosten.
  • Getekende offerte of (huur)overeenkomst voor levering en plaatsing zonnepanelen en/of isolatiemateriaal. Een huurovereenkomst moet voor minimaal vijf jaar zijn.
  • Een inventarisatierapport van een gecertificeerd bedrijf (conform certificering SC-540).
  • Brief van de gemeente met toestemming om asbest te verwijderen.

Met terugwerkende kracht subsidie voor verwijderen asbest

De regeling geldt niet alleen voor daken die nog gesaneerd worden, maar ook voor gebouwen die na 1 januari 2016 gesaneerd zijn. Als je als eigenaar met terugwerkende kracht subsidie aan wilt vragen, kan dat alleen wanneer je alsnog zonnepanelen en eventueel isolatie plaatst.

Subsidie aanvragen?

Subvention heeft veel ervaring met deze aanvragen en helpt je graag het maximale eruit te halen. Neem voor informatie of vragen vrijblijvend contact op met subsidieadviseur Marco Laarman via 038 – 853 13 85 of ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag