De POP3-regeling voor investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen biedt ook in 2019 weer subsidiemogelijkheden in de Veenkoloniën. Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van modernere installaties en machines voor onkruidbestrijding, grondbewerking, precisielandbouw, bodemverdichting en energie gerelateerde investeringen.

Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen in de Veenkoloniën 2019

De investeringen die in aanmerking komen voor subsidie zijn opgenomen in een investeringslijst met zeven categorieën:

  • Mechanische onkruidbestrijding/loofbehandeling
  • Grondbewerking en het combineren van bewerkingen
  • Systemen voor precisielandbouw
  • Drift reducerende technieken
  • Duurzame bewaartechnieken
  • Bodemverdichting
  • Energie: windturbine of elektrische werktuigen

Bekijk hier de volledige investeringslijst.

Hoeveel bedraagt de POP3-subsidie voor de Veenkoloniën?

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 10.000 en een maximum van € 100.000. De subsidiabele kosten moeten dus minimaal € 25.000 bedragen. Het subsidieplafond voor deze openstelling is € 4.600.000.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor subsidie?

  • Minimaal 50% van het areaal van de landbouwonderneming ligt in de Veenkoloniën*.
  • Een landbouwbedrijf kan één keer subsidie aanvragen.
  • Een aanvraag mag bestaan uit maximaal drie verschillende investeringscategorieën. Per investeringscategorie mogen wel meerdere investeringen worden aangevraagd.

* Onder Veenkoloniën wordt verstaan het grondgebied van de gemeenten; Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Midden-Drenthe, Tynaarlo, Midden-Groningen, Pekela, Stadskanaal, Veendam, Westerwolde.

Waar moet ik verder rekening mee houden bij een subsidieaanvraag?

De openstelling is van 24 juni tot en met 29 augustus 2019. Omdat alle investeringscategorieën dezelfde score hebben, heeft dit geen invloed op de rangschikking. Bij overschrijding van het subsidiebudget vindt er een loting plaats.

POP3-subsidie aanvragen?

Wil jij weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf? Onze adviseurs Agrarisch hebben veel ervaring met het aanvragen van POP3-regelingen op gebied van innovatie en modernisering, waterbeheer en jonge boeren en helpen je graag de subsidiemogelijkheden in beeld te krijgen. Neem contact op met Wilco Ruitenberg of Marco Laarman via 038 – 853 13 85 of gebruik ons contactformulier.

Ook interessant

Stel jouw subsidievraag aan Marco Mijn subsidievraag