Subvention, subsidie advies

Plattelandsontwikkeling & Toerisme

Van buiten weten

Home > Specialismen > Plattelandsontwikkeling & Toerisme
Een uniek, duurzaam en leefbaar platteland, dat is wat de overheid voor ogen heeft. Daarom worden er subsidies beschikbaar gesteld voor natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem, water, reconstructie en sociaal-economische vitaliteit.
lees meer

Een uniek, duurzaam en leefbaar platteland, dat is wat de overheid voor ogen heeft. Daarom worden er subsidies beschikbaar gesteld voor natuur, landbouw, recreatie, landschap, bodem, water, reconstructie en sociaal-economische vitaliteit.

 

Om deze doelen te verwezenlijken geeft de overheid ondernemers de mogelijkheid om projecten in te dienen. Hierbij kan gedacht worden aan ondernemers in de toeristische en recreatieve sector die plannen hebben de onderneming uit te breiden of een flinke impuls te geven door het voorzieningenniveau voor de gasten te verbeteren.

 

Ook agrariërs met plannen voor een neventak zoals een bed & breakfast, kinderdagopvang of een zorgboerderij kunnen voor interessante subsidiemogelijkheden in aanmerking komen.

 

Daarnaast is leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het platteland een belangrijk punt van aandacht. Vernieuwende projecten die voorzien in de behoefte van de regio, kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De afgelopen jaren hebben we uitgebreid ervaring opgedaan met dergelijke projecten. We begeleiden het project van analyse tot en met afhandeling.

minder tekst

Nieuws

in Plattelandsontwikkeling & Toerisme
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

€ 100 miljoen voor landbouw en plattelandsontwikkeling Drenthe en Groningen

16 feb 2016 - Plattelandsontwikkeling is een belangrijke economische sector in het noorden van het land. Van 15 februari 2016 tot 15 maart 2016 worden twee subsidieregelingen opengesteld specifiek voor de Veenkoloniën.

Subsidieregeling Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013 - 2015 Limburg

22 sep 2015 - Hebt u een project dat bijdraagt aan een gezonde Limburgse bevolking of het versterken van de (gezondheids)zorgsector in Limburg? Wellicht komt uw project dan in aanmerking voor de subsidieregeling Agenda voor Gezondheid en Zorg 2013-2015 Limburg!

Subsidie voor herbestemming monumenten

31 aug 2015 - Vanaf 1 oktober 2015 kunnen wij subsidieaanvragen voor u indienen voor het stimuleren van herbestemmen van monumenten.

Subsidie voor verbetering leefbaarheid Gelderse platteland

10 feb 2014 - Wilt u activiteiten op het gebied van leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen op het Gelderse platteland gaan uitvoeren? Wellicht komt uw project in aanmerking voor subsidie.

€ 5,1 miljoen subsidie beschikbaar restauratie rijksmonumenten Noord-Holland

22 jul 2015 - Vanaf 13 augustus 2015 is er ruim € 5,1 miljoen subsidie beschikbaar om rijksmonumenten in de provincie Noord-Holland te restaureren.

Mooi resultaat voor projecten met subsidie Sportplan Brabant

17 feb 2015 - Binnen de provincie Noord-Brabant is het subsidieprogramma Sportplan Brabant actief. Er is een tussentijdse monitoring bekendgemaakt waaruit blijkt dat Subvention een groot aandeel heeft in de goedgekeurde projecten.

Subsidie voor verbeterplannen van urgentiegebieden in Noord-Brabant

20 okt 2014 - Gemeenten in Noord-Brabant kunnen vanaf 1 oktober 2014 tot en met 30 juni 2015 een aanvraag indienen voor de regeling Ondersteuning urgentiegebieden.

Subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen op scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen in Limburg

28 aug 2014 - De provincie Limburg stelt vanaf 1 september 2014 een nieuwe subsidieregeling open voor duurzaamheidsmaatregelen die uitgevoerd worden op scholen, verenigingen en gemeenschapshuizen.

Provincie Limburg publiceert nadere subsidieregels Sport 2014-2016

04 aug 2014 - De provincie Limburg heeft de Nadere subsidieregels sport 2014-2016 (SPORTLIM) gepubliceerd.

Subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Overijssel

26 mei 2014 - Werkt u mee aan een maatschappelijk initiatief in de provincie Overijssel? Dan kan uw project wellicht gebruik maken van de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Overijssel 2014.

Recente projecten

in Plattelandsontwikkeling & Toerisme
Fruitlikeur-Van-WelieSubvention.jpg

Op weg naar duurzame landbouw: succesvolle subsidieaanvraag voor likeur van puur fruit

Van Welie bedacht een concept om van ‘tweede keus’ fruit likeuren te maken. Dus van puur fruit een alcoholische lekkernij produceren!

Succesvolle subsidieaanvraag project zwemmen met een handicap

Zwemmen-UdenGehandicaptensportSubvention.jpg
Weer een succesvolle subsidieaanvraag voor de regeling Gehandicaptensport in Noord-Brabant.

Wintersporten met een handicap

Wintersport-UdenGehandicaptensportSubvention.png
Mensen met een handicap willen, net als iedereen, meedoen in de samenleving en hun leven zelf vormgeven.

Restauratie groene waarden buitenplaats Kasteel Huys Heijen

Kasteel-Huys-Heijen.png
Kasteel Heijen staat dichtbij de Maas, aan de zuidkant van het dorpje Heijen, dat nu deel uitmaakt van de gemeente Gennep.

Laat iedereen genieten van de paardensport

St.-Centaur-Gehandicaptensport-Brabant.jpg
Met het Sportplan 2016 wil de provincie Noord-Brabant sport in Brabant stimuleren en daarmee het leef- en vestigingsklimaat in Brabant op ‘Olympisch niveau’ brengen.

Duiken voor iedereen

Duiken-voor-iedereen.JPG
Sport is van belang voor iedereen en zeker ook voor personen met een (meervoudige) handicap.

De subsidieadviseur voor dorps- en wijkraden en het lokale verenigingsleven

Gennep-logo-325-222.jpg
De subsidieadviseur Gennep is een initiatief van de gemeente Gennep in samenwerking met Subvention.

Subvention begeleidt restauratie en herbestemming Kasteel Huys Heijen

Herbestemming-Kasteel-HeijenSubsidieSubvention.jpg
Om het kasteel duurzaam te kunnen exploiteren en daarmee het behoud veilig te kunnen stellen is een duurzame bestemming nodig.

Subvention begeleidt maneges in Brabant succesvol

Subvention begeleidt manages_gehandicaptensport.JPG
Iedereen moet kunnen sporten, ook mensen met een handicap. Met de subsidieregeling ‘Sport Noord-Brabant – gehandicaptensport’ heeft Subvention twee maneges kunnen begeleiden die hiermee aan de slag zijn gegaan .

Zorgboerderij De Zegger in Bornerbroek

Zorgboerderij-De-Zegger.jpg
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de bouw van een prachtig nieuwe zorgboerderij aan de Bolscher Landen. Het resultaat is veelbelovend.
  • Vernieuwende (investerings-)plannen in het landelijk gebied
  • Verbreding van agrariërs met een niet-agrarische neventak
  • Economisch vitaal platteland
  • Leefbaar platteland
  • Plattelandstoerisme
  • Landschap met kwaliteit
  • Recreatief aantrekkelijk Nederland
  • Reconstructie zandgebieden

Referenties

in "Plattelandsontwikkeling & Toerisme"
  • Manage-in-drafSubvention.JPG

Contactpersonen

in "Plattelandsontwikkeling & Toerisme"

Marco Laarman

20151118-Marco-Laarman-LR.jpg Locatie: Zwolle
Bellen: 038 - 853 13 85
Email Marco