Subvention, subsidie advies

Innovatie

Een sprong voorwaarts

Home > Specialismen > Innovatie > Nieuws Innovatie > Subsidie voor MKB’ers met internationale ambities

Subsidie voor MKB’ers met internationale ambities

10 mrt 2017 | Gepost door: Niels

Bent u die Nederlandse ondernemer met internationale ambitie en interesse in opkomende markten en ontwikkelingslanden? Hebt u een project dat u onder lokale omstandigheden wilt demonstreren? Gaat u een studie doen naar de technische of commerciële haalbaarheid van een project of gaat u aan de slag met een investeringsvoorbereidingsstudie? Maak dan gebruik van subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investerings- voorbereidingsstudies (DHI).

 

Instrumenten DHI

Subsidie kan aangevraagd worden voor:

 

Demonstratieprojecten

Subsidie max. 50% tot max. € 200.000
U wilt een Nederlandse technologie in één van de DHI-landen demonstreren aan een brede groep potentiële afnemers. Het doel van een demonstratieproject is het aantonen van het technische werkingsprincipe onder reële lokale omstandigheden om zo knelpunten bij potentiële buitenlandse afnemers weg te nemen.

 

Haalbaarheidsstudies

Subsidie max. 50% tot max. € 100.000

Een haalbaarheidsstudie helpt om een buitenlandse klant te overtuigen om een investering te doen in Nederlandse technologie, kapitaalgoederen of diensten. Een haalbaarheidsstudie leidt tot een business- of projectplan, waaruit de technische of commerciële haalbaarheid blijkt en op basis waarvan de buitenlandse potentiële afnemer zijn investeringsbesluit kan nemen.

 

Investeringsvoorbereidingssubsidies

Subsidie max. 50% tot max. € 100.000

Een investeringsvoorbereidingsstudie is een onderzoek waaruit de technische en commerciële haalbaarheid van een investering in een nieuwe productiefaciliteit, of de uitbreiding van een bestaande productie- of dienstenfaciliteit blijkt. Een investeringsvoorbereidingsstudie leidt tot een gedetailleerd businessplan, bestaande uit bijvoorbeeld de strategie, het ontwerp van de faciliteit, juridische aspecten en een kosten/batenanalyse.

 

Kansen DHI

De DHI-subsidie staat open voor alle landen met uitzondering van Nederland en sanctielanden.

 

Aanvragen

Aanvragen kunnen tot 7 april 2017 worden ingediend tijdens de eerste tenderronde.

 

Komt uw project in aanmerking?

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact op met Niels Boomkamp via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.