Subvention, subsidie advies

Innovatie

Een sprong voorwaarts

Home > Specialismen > Innovatie > Nieuws Innovatie > Innovatiesubsidie met MIT 2017 - open vanaf 11 april 2017!

Innovatiesubsidie met MIT 2017 - open vanaf 11 april 2017!

10 mrt 2017 | Gepost door: Niels

Jaarlijks stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

 

Subsidie instrumenten

Als innovatieve mkb-ondernemer kunt u vanaf 11 april 2017 subsidie aanvragen voor de volgende instrumenten:

 

Kennisvouchers                                 

Subsidie max. 50% tot max. € 3.750

Een MIT-kennisvoucher is een 'waardebon' waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. De kennisvraag moet gericht zijn op de eigen ontwikkeling van producten, productieprocessen en diensten.

 

Innovatieadviesprojecten                 

Subsidie max. 50% tot max. € 10.000

Innovatieadvies is het adviseren over een toepassingsgerichte kennisvraag gericht op de vernieuwing of ontwikkeling van producten, productieprocessen en diensten, al dan niet op basis van nog te verrichten onderzoek. Het advies kan worden uitgevoerd door zowel een kennisinstelling als een onafhankelijke adviesorganisatie.

 

Haalbaarheidsprojecten                   

Subsidie max. 40% tot max. € 25.000

Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie moet u denken aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Naast de kosten voor een externe partij zijn hierbij ook eigen kosten subsidiabel.

 

Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

 

Samenwerkingsprojecten

Naast deze kleinere instrumenten is het mogelijk vanaf 3 juli 2017 subsidie aan te vragen voor:

 

R&D samenwerkingsprojecten         

Subsidie max. 35% tot max. € 200.000

In een R&D samenwerkingsproject wordt door een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal 2 mkb-bedrijven gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of diensten. Het project wordt voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd en bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling. Alleen de kosten, gemaakt door de mkb-ondernemers zijn subsidiabel. De looptijd van een MIT-R&D samenwerkingsproject bedraagt maximaal 2 jaar.

 

De sluitingsdatum is 7 september 2017, hierna worden de ingediende projecten inhoudelijk beoordeeld en krijgen de hoogst scorende projecten als eerste subsidie.

 

Innovatiesubsidie met OP-Oost

Naast deze MIT-instrumenten zijn er ook subsidiemogelijkheden voor uw innovatieprojecten vanuit het recent opengestelde OP-Oost programma. Dit programma biedt subsidiekansen ook voor grote ondernemingen en heeft de volgende instrumenten:

 

Stimuleren proeftuinen    (aanvragen van 1 maart tot en met 28 februari 2018)
Stimuleren clusters en netwerken   (aanvragen van 1 maart tot en met 28 februari 2018)
Grote R&D-projecten: Smart industries  (aanvragen van 1 maart tot en met 9 mei 2017)
Grote R&D-projecten: Circulaire economie  (aanvragen van 15 april tot en met 20 juni 2017)
Grote R&D-projecten: Algemene innovatie  (aanvragen van 17 juli tot en met 3 oktober 2017)

 

Hier vindt u meer informatie over het OP-Oost programma.

 

Komt uw project in aanmerking?

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt? Neem dan vrijblijvend contact op met Niels Boomkamp via 053 – 434 85 12 of maak gebruik van het contactformulier.