Subvention, subsidie advies

Duurzame energie

Vandaag werken aan overmorgen

Home > Specialismen > Duurzame energie
De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om in 2050 te komen tot een geheel duurzame energievoorziening. Deze ambitie vraagt een inspanning van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Om deze doelstelling te realiseren worden er subsidies verstrekt door verschillende Ministeries, Overheidsinstanties, Provincies en de Europese Unie.
lees meer

De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om in 2050 te komen tot een geheel duurzame energievoorziening. Deze ambitie vraagt een inspanning van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid. Om deze doelstelling te realiseren worden er subsidies verstrekt door verschillende Ministeries, Overheidsinstanties, Provincies en de Europese Unie.

 

De afgelopen jaren hebben wij al uitgebreide ervaring opgedaan met energieprojecten op diverse terreinen. Voor een breed scala aan projecten hebben we de subsidietrajecten verzorgd, onder andere op het gebied van wind- en zonne-energie, energiebesparing, biomassavergisting en -verbranding.

 

De projecten variëren van relatief eenvoudige investeringen tot complexe ontwikkeling en bouw van bio-energie centrales. Bij een project combineren we technisch en juridisch inzicht, bedrijfseconomische kennis en planmatige aanpak.

 

Subsidies zijn van cruciaal belang voor het slagen ven een Duurzaam Energie project. Voor energieprojecten is een breed pakket aan subsidies en andere (financiële) voordelen beschikbaar:

 

Het gaat hierbij om:

 • Investeringssubsidies
 • Groenfinanciering en kredieten
 • Exploitatiesubsidies
 • Fiscale voordelen
 • Haalbaarheid, samenwerking, onderzoek en ontwikkeling

Als geen ander weten wij voor elk project de meest optimale combinatie van subsidies en andere voordelen te benutten. Het "stapelen" van subsidies is echter aan een aantal (Europese) voorwaarden gebonden en is afhankelijk van de projectomstandigheden.

 

Bij een project maken onze adviseurs voor u een subsidie-analyse. Vervolgens loodsen wij uw project door de verschillende aanvraagtrajecten, tussenrapportages, projectadministratie en financiële afhandeling. Ook begeleiden wij u bij het voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de subsidieverlening.

 

Op deze wijze begeleidt Subvention BV met maximale inzet uw project van begin tot einde, met een maximaal subsidieresultaat!

minder tekst

Nieuws

in Duurzame energie
20151118-Bob-van-Dijk-LR.jpg
Bob

SDE+ 2017 € 12 miljard beschikbaar duurzame energie

08 dec 2016 - In 2017 is er € 6 miljard in het voorjaar en € 6 miljard in het najaar beschikbaar voor de SDE+ regeling.
20151118-Frederique-Lotgerink-LR-1.jpg
Frederique

ISDE: € 70 miljoen subsidie voor warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels in 2017

07 dec 2016 - De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) startte in 2016 en loopt tot eind dit jaar. Vanaf 2 januari 2017 gaat de ISDE weer open, zijn er nieuwe voorwaarden en is er maar liefst € 70 miljoen subsidie beschikbaar.
20151118-Thijs-Vaneker-LR.jpg
Thijs

€ 1 miljard extra subsidie SDE+ 2016

12 jul 2016 - Het komend half jaar stelt het kabinet € 1 miljard meer SDE+ subsidie beschikbaar dan eerder was aangekondigd.
20151118-Bernhard-Scholing-LR.jpg
Bernhard

Circulaire economie - wat is dat eigenlijk?

22 jun 2016 - Uit onderzoek blijkt dat bijna drie kwart van de Nederlandse organisaties niet weet wat ‘circulaire economie’ nu eigenlijk betekent.
20151118-Niek-Gillis-LR.jpg
Niek

Openstelling SDE+ met drie weken uitgesteld

22 feb 2016 - Op dinsdag 22 maart gaat de ronde SDE+ voorjaar 2016 open. Drie weken later dan oorspronkelijk de bedoeling was.
20151118-Thijs-Vaneker-LR.jpg
Thijs

Kansen met de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2016

10 dec 2015 - Hebt u plannen voor het opwekken van duurzame energie met windmolens, zonnepanelen of biomassacentrales? In 2016 is er € 8 miljard beschikbaar vanuit de SDE+ regeling om duurzame energieproductie te stimuleren.
20151118-Jan-van-den-Heuvel-LR.jpg
Jan

SDE+ 2016 budget verhoogd en twee tenderrondes aangekondigd

14 okt 2015 - Heeft u plannen voor het opwekken van duurzame energie zoals windmolens, zonnepanelen en biomassacentrales? In 2016 is er € 8 miljard beschikbaar voor de SDE+ regeling.
20151118-Thijs-Vaneker-LR.jpg
Thijs

Investeren in PV panelen? Subsidie met de SDE+ 2015

23 feb 2015 - In 2015 is er, net als in 2014, € 3,5 miljard beschikbaar voor hernieuwbare energieprojecten. Gaat u investeren in PV panelen? Benut uw kansen met de SDE+ in 2015.
20151118-Thijs-Vaneker-LR.jpg
Thijs

Plannen aangekondigd SDE+ 2015

26 nov 2014 - De spelregels voor de SDE+ 2015 (Stimulering Duurzame Energieproductie) zijn aankondigd. In 2015 is er weer € 3,5 miljard beschikbaar voor hernieuwbare energieprojecten in de SDE+.
20151118-Niek-Gillis-LR.jpg
Niek

SDE+ regeling voor duurzame energie per 1 april 2014 open

04 apr 2014 - Per 1 april 2014 start de jaarlijkse Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2014 (SDE+). Dit jaar is er een half miljard euro extra beschikbaar voor het investeren in de productie van hernieuwbare energie.

Recente projecten

in Duurzame energie

Kleinschalige mestvergisting op boerderijschaal

Maatschap Oude Lansink een melkveebedrijf te Fleringen en HoSt B.V. uit Hengelo zijn voornemens om voor gezamenlijk rekening een kleinschalige prefab mestvergistingsinstallatie te realiseren.

Door innovatie hogere opbrengst biogasinstallatie Stadskanaal

Plantpower
Plantpower Stadskanaal ontwikkelt een biogasinstallatie met een hogere opbrengst door het toepassen van de innovatieve ZeaGas installatie.

Subsidie biomassaverbrandingsinstallatie vleeskuikenbedrijf

Mawera-Kachel-Salomons.jpg
Om de continuïteit van de onderneming te kunnen waarborgen, het gasverbruik te reduceren en de emissie van fijnstof en ammoniak te beperken, heeft Mts Salomons in 2010 een biomassaverbrandingsinstallatie in gebruik genomen.

Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 2013 van start gegaan

ZonnepanelenSubvention.jpg
Meer dan 100 projecten voor zonne-energie, 3 windmolenparken, 18 vergistinginstallaties, 25 biomassaketels en 12 duurzame warmte projecten. Dat is het resultaat van de eerste dag waarop ondernemers aanspraak kunnen maken op de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) 2013 van het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Snipperhout BV benut regionale biomassa door mobiele verbrandingsinstallatie

Snipperhout-project.jpg
Snipperhout BV en Quercus Boomverzorging heeft samen met Unica installatietechniek een mobiele verbrandingsinstallatie ontwikkeld.

Landbouwbedrijf benut restwarmte door ORC installatie

kloosterman.jpg
Sinds 2006 beschikt Landbouwbedrijf Kloosterman uit Nieuweroord over een biogasinstallatie.
 • Windenergie
 • Zonne-energie
 • Biomassavergisting, -verbranding of -vergassing
 • Biobrandstoffen, pyrolyse
 • Warmtekrachtkoppelingen (WKK's)
 • Duurzame (rest)warmte en koude
 • Aardwarmte en geothermie

Referenties

in "Duurzame energie"

Contactpersonen

in "Duurzame energie"

Niek Gillis

20151118-Niek-Gillis-LR.jpg Locatie: Zwolle
Bellen: 038 - 853 13 85
Email Niek