Subvention, subsidie advies

Agrarische investeringsprojecten

Met kennis de boer op

Home > Specialismen > Agrarische investeringsprojecten > Nieuws Agrarische Investeringsprojecten > Subsidie voor investeringen van agrariërs in Drenthe

Subsidie voor investeringen van agrariërs in Drenthe

21 feb 2017 | Gepost door: Marco

Vanaf 20 februari 2017 wordt er een nieuwe subsidie opengesteld in Drenthe voor fysieke investeringen in innovatie en modernisering van de agrarische onderneming. Gaat u investeren in nieuwe modernere installaties en machines? Dan is deze regeling interessant voor u.

 

Subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. Dit betekent dat de overige 60% uit eigen middelen moet komen. De minimale subsidie bedraagt € 10.000 en u kunt maximaal €100.000 ontvangen. Er is in totaal € 1 miljoen subsidie beschikbaar.

 

Investeringen

 

Investering

Score

1

Zonnepanelen i.c.m. asbestsanering van daken

6

2

Warmtekracht bio

6

3

Warmtekracht regulier

4

4

Energiezuinige opslag van gewassen

8

5

Pad cooling in stallen voor veehouderij

5

6

Warmtewisselaar in stallen

6

7

Mestscheidings-, mestdrogings- en mestverwerkingsinstallatie (of combinatie)

8

8

Biobed of biofilter

5

9

Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming, plaats specifieke opbrengst meting of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS-apparatuur

9

10

GPS voor koeien

9

11

Investeringen ten behoeve van stimulering weidegang

8

12

Koematras, waterbed

6

13

Machines voor niet kerende grondbewerking

10

14

Machine voor grondbewerking en zaaien tegelijk

10

15

Mechanische onkruidbestrijding

8

16

Spuitmachine met restvloeistof reductie in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt

9

17

Gebruik spuittechnieken die drift vergaand reduceren, zoals wingsprayer en luchtondersteuning

8

18

Open watervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen en dergelijke

6

19

Installaties voor het desinfecteren van water, oppervlaktes en dergelijke

8

20

Herinrichting erf en aanleg opvang voorzieningen voortegengaan erfafspoeling

4

21

Waterbeheer voorzieningen ter verlaging van risico's van verontreiniging door erfafspoeling bij een veehouderij

7

22

Gerichte watergeefsystemen, bijvoorbeeld druppelirrigatie, ondergrondse dripirrigatie, nachtvorstberegening

7

23

Teelt beschermende maatregelen in de fruitteelt

4

 

Activiteiten

Voor de volgende kosten kunt u subsidie ontvangen:

 

Aanvragen

Wij kunnen de subsidie voor u aanvragen gedurende de periode van 20 februari 2017 en 1 mei 2017. Aanvragen worden beoordeeld op kwaliteit. Alleen aanvragen met de hoogste score ontvangen subsidie.

 

Meer weten?

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact op met Marco Laarman via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.