Subvention, subsidie advies

Agrarische investeringsprojecten

Met kennis de boer op

Home > Specialismen > Agrarische investeringsprojecten > Nieuws Agrarische Investeringsprojecten > Investeren in innovatie? Subsidie voor Overijsselse agrariërs

Investeren in innovatie? Subsidie voor Overijsselse agrariërs

19 apr 2017 | Gepost door: Marco

Overijsselse agrariërs die willen investeren in innovatie, komen nu in aanmerking voor subsidie. Tot en met 16 juni 2017 is er subsidie beschikbaar om innovaties in de landbouw te stimuleren. Het gaat hierbij om fysieke investeringen die nodig zijn voor het ontwerpen, beproeven of demonstreren van innovaties in agrarische ondernemingen of investeringen die zorgen voor een bredere uitrol van innovaties binnen de agrarische sector. 

 

Investeringen

In aanmerking komen voor deze subsidie? Dan is het van belang dat uw investering betrekking heeft op tenminste een van de volgende thema’s:

 


Regeling

De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Het minimum van het aan te vragen subsidiebedrag is  

€ 50.000 en het maximum is € 300.000. De overige 60% van de subsidiabele kosten moet uit eigen middelen komen.

 

Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 16 juni 2017. Alle aanvragen worden daarna beoordeeld op kwaliteit. Dit gebeurt aan de hand van vier selectiecriteria: kosteneffectiviteit, haalbaarheid, effectiviteit van de activiteit en de mate van innovativiteit. Elk criterium heeft zijn eigen wegingsfactor. Afhankelijk van het aantal toegewezen punten, wordt de aanvraag in een bepaalde rangorde op een lijst geplaatst. Alleen aanvragen met de hoogste scores ontvangen subsidie.

 

Meer weten?

Wilt u meer informatie of direct een subsidie aanvragen? Neem dan contact op met Marco Laarman via 038 – 853 13 85 of maak gebruik van het contactformulier.