Subvention, subsidie advies

Agrarische investeringsprojecten

Met kennis de boer op

Home > Specialismen > Agrarische investeringsprojecten
In de agrarische sector wordt er steeds meer aandacht besteed aan energie, milieu, dierenwelzijn en productkwaliteit. De overheid dringt stevig aan tot duurzamer en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze ontwikkelingen aan te moedigen zijn er vanuit Europa, nationale overheden, lokale overheden en fondsen diverse stimuleringsregelingen beschikbaar.
lees meer

In de agrarische sector wordt er steeds meer aandacht besteed aan energie, milieu, dierenwelzijn en productkwaliteit. De overheid dringt stevig aan tot duurzamer en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze ontwikkelingen aan te moedigen zijn er vanuit Europa, nationale overheden, lokale overheden en fondsen diverse stimuleringsregelingen beschikbaar.

 

Subvention is gespecialiseerd in het verwerven van subsidies in de agrarische sector. In nauw overleg met alle betrokken partijen begeleiden we de subsidietrajecten en vormen we de "spin in het web". Vaak zijn we al in de planfase betrokken bij een project. We spreken de taal van de ondernemer en kunnen op een heldere manier in kaart brengen wat de eventuele subsidiemogelijkheden zijn. We denken mee met het project. Door middel van kosten / baten-analyses en het geven van adviezen op basis van onze jarenlange subsidie-ervaring dragen we bij tot subsidie-optimalisatie van het project. Behalve de technische aspecten zijn de financiële en juridische aspecten van groot belang bij een project.

 

Time-management speelt een belangrijke rol bij bouw- en investeringsprojecten.

Diverse subsidies dienen voor de start van een project te worden aangevraagd, sommige binnen drie maanden na opdrachtverstrekking en soms moet de subsidie achteraf aangevraagd worden. We zorgen voor de bewaking van termijnen en houden de deadlines in de gaten. Een dag te laat betekent geen subsidie.

Daarnaast adviseren we u over het moment van investeren in verband met wijzigende regelgeving of dreigende uitputting van subsidiebudgetten.

 

Uw project is bij Subvention in goede handen.

De afgelopen jaren hebben we uitgebreid ervaring opgedaan bij vele agrarische investeringsprojecten. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwbouw of renovatie van rundvee-, pluimvee- en varkensstallen, aardappelbewaarplaatsen, kassen, mobiele machines, duurzame verwarming en verwerking van mest.

 

Als u Subvention inschakelt krijgt u de beschikking over een team van ervaren specialisten die al jarenlang agrarische ondernemingen begeleidt bij het verwerven van subsidies.

minder tekst

Nieuws

in Agrarische investeringsprojecten
20151118-Jan-van-den-Heuvel-LR.jpg
Jan

Openstelling Regeling Jonge Landbouwers december 2017

13 sep 2017 - De Regeling Jonge Landbouwers gaat in december 2017 weer open. De inhoud en de voorwaarden van de subsidieregeling worden waarschijnlijk na de zomer bekendgemaakt.
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

Investeren in innovatie? Subsidie voor Overijsselse agrariërs

19 apr 2017 - Overijsselse agrariërs die willen investeren in innovatie, komen nu in aanmerking voor subsidie. Tot en met 16 juni 2017 is er subsidie beschikbaar om innovaties in de landbouw te stimuleren.
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

Subsidie voor investeringen van agrariërs in Drenthe

21 feb 2017 - Vanaf 20 februari 2017 wordt er een nieuwe subsidie opengesteld in Drenthe voor fysieke investeringen in innovatie en modernisering van de agrarische onderneming.
20151118-Jan-van-den-Heuvel-LR.jpg
Jan

Subsidie voor investeringen in innovatie en modernisering van agrariërs in Flevoland

09 feb 2017 - Vanaf 20 februari 2017 wordt er een nieuwe subsidie opengesteld in Flevoland voor fysieke investeringen in innovatie en modernisering van de agrarische onderneming.
20151118-Jan-van-den-Heuvel-LR.jpg
Jan

Wijzigingen Maatlat Duurzame Veehouderij 2017

30 dec 2016 - Ook in 2017 is het mogelijk om bij nieuwbouw of verbouw van stallen gebruik te maken van de Maatlat Duurzame Veehouderij.
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

Mogelijkheden agrarische sector Energie Investeringsaftrek 2017

30 dec 2016 - Ook in 2017 zijn er fiscale subsidies mogelijk voor energiebesparende investeringen en duurzame energie.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

Mogelijkheden agrarische sector Milieu Investeringsaftrek 2017

30 dec 2016 - Voor milieuvriendelijke investeringen kunnen er in 2017 ook mogelijkheden zijn in het kader van de MIA en de Vamil.
20151118-Marco-Laarman-LR.jpg
Marco

€ 2 miljoen subsidie voor verduurzamen intensieve veehouderij Groningen

01 dec 2016 - Binnen de provincie Groningen is subsidie beschikbaar om de intensieve veehouderij in Groningen duurzamer te maken.
20151118-Jan-van-den-Heuvel-LR.jpg
Jan

Uitslag prijsvraag agrarische beurzen

28 nov 2016 - Tijdens de agrarische beurzen in Hardenberg en Gorinchem afgelopen tijd is er een prijsvraag gehouden onder de bezoekers. De prijs, wederom een radiografisch bestuurbare tractor met machine, bleek weer uiterst populair.
20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg
Wilco

December openstelling Jonge Landbouwers regeling

15 nov 2016 - In december 2016 gaat de subsidieregeling Jonge Landbouwers weer open. De voorwaarden zijn gelijk aan de eerdere openstelling van dit jaar.

Recente projecten

in Agrarische investeringsprojecten
Open-dag-familie-Wolters.jpg

6 oktober open dag vleeskuikenouderdierenstal Lutten

Vrijdag 6 oktober bent u van harte welkom bij een van onze klanten. Op hun open dag kunt u de compleet nieuwe vleeskuikenouderdierenstal komen bezichtigen.

21 juli open dag biologische leghennenstal Zeewolde

Open-dag-familie-Smid.jpg
Vrijdag 21 juli bent u van harte welkom bij familie Smid om de nieuwe biologische leghennenstal te komen bezichtigen.

14 juli open dag vleeskuikenbedrijf Lelystad

Open-dag-familie-van-de-Bunt.jpg
Bezichtig vrijdag 14 juli een nieuwe stal voor scharrelvleeskuikens. U bent van harte welkom op de open dag van familie Van de Bunt uit Lelystad.

1 juli open dag melkveestal Bodegraven

Open-dag-De-GraafSubvention.jpg
Zaterdag 1 juli bent u van harte welkom op de open dag bij familie De Graaf om de nieuwe melkveestal te bezichtigen.

Project familie Hollander in Gasteren voltooid

Open-dag-HollanderSubvention_2.jpg
De familie Hollander heet u van harte welkom om het eindresultaat te komen bezichtigen!

Nieuw melkveebedrijf Warmelink in Heemserveen

Open-dag-WarmelinkSubvention.jpg
Vrijdag 20 januari bent u welkom op de open dag van melkveebedrijf Warmelink in Heemserveen.

Beurs: Landbouwdagen Intensieve Veehouderij Hardenberg

LIVSubvention.PNG
Bent u erbij op de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij? Subvention hoopt u te verwelkomen op 25, 26 of 27 oktober in de Evenementenhal te Hardenberg. Bezoek onze stand en doe mee aan de prijsvraag en win!

Nieuwe vleesvarkensstal familie Bosch in Loozen

VleesvarkensSubvention.jpg
De Familie Loozen heeft een nieuwe vleesvarkensstal met ruimte voor 2.250 varkens.

Beurs: Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Hardenberg

RMVHardenbergSubvention.PNG
Bent u erbij op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen? Subvention hoopt u te verwelkomen op 1, 2 en 3 november in de Evenementenhal te Hardenberg. Bezoek onze stand en doe mee aan de prijsvraag en win!

Beurs: Rundvee & Mechanisatie Vakdagen Gorinchem

RMVGorinchemSubvention.PNG
Bent u erbij op de Rundvee & Mechanisatie Vakdagen in Gorinchem? Subvention hoopt u te verwelkomen op 22, 23 en 24 november in de Evenementenhal te Gorinchem. Bezoek onze stand en doe mee aan de prijsvraag en win!

Referenties

in "Agrarische investeringsprojecten"
  • Ijsboerderij-bonestroo.png

Contactpersonen

in "Agrarische investeringsprojecten"

Jan van den Heuvel

20151118-Jan-van-den-Heuvel-LR.jpg Locatie: Zwolle
Bellen: 038 - 853 13 85
Email Jan

Wilco Ruitenberg

20151118-Wilco-Ruitenberg-LR.jpg Locatie: Zwolle
Bellen: 038 - 853 13 85
Email Wilco

Marco Laarman

20151118-Marco-Laarman-LR.jpg Locatie: Zwolle
Bellen: 038 - 853 13 85
Email Marco